Mhe. Zubeir Ali Maulid
Spika wa Baraza

Wasifu

Majukumu

Raya Issa Msellem
Katibu wa Baraza

Wasifu

Majukumu

WAJUMBE WA BARAZA

Wajumbe Wote

Video & Mubashara

Mkutano wa 13 wa Baraza la Kumi la Wawakilishi.


//