Mhe. Zubeir Ali Maulid
Spika wa Baraza

Wasifu

Majukumu

Raya Issa Msellem
Katibu wa Baraza

Wasifu

Majukumu

WAJUMBE WA BARAZA

Wajumbe Wote

Video & Mubashara

Mkutano wa 12 wa Baraza la Kumi la Wawakilishi ambao unajadili Ripoti za Wizara zote za Serikali kuhusu utekelezaji wa Maoni, Ushauri na Mapendekezo ya Kamati kwa mwaka 2023/2024