Mhe. Zubeir Ali Maulid
Spika wa Baraza

Wasifu

Majukumu

Raya Issa Msellem
Katibu wa Baraza

Wasifu

Majukumu

WAJUMBE WA BARAZA

Wajumbe Wote

Matukio Yajayo

Video & Mubashara

Kumalizika Mkutano wa 10 wa Baraza la Kumi la Wawakilishi ambao ulijadili Ripoti za Kamati