Mhe. Zubeir Ali Maulid
Spika wa Baraza

Wasifu

Majukumu

Raya Issa Msellem
Katibu wa Baraza

Wasifu

Majukumu

WAJUMBE WA BARAZA

Wajumbe Wote