Hon. Zubeir Ali Maulid
Speaker of the House

Profile

Roles

Raya Issa Msellem
Clerk of the House

Profile

Roles

MEMBERS OF THE HOUSE

All Members

Upcoming Events

Video & Live Stream

Mkutano wa 12 wa Baraza la Kumi la Wawakilishi ambao unajadili Ripoti za Wizara zote za Serikali kuhusu utekelezaji wa Maoni, Ushauri na Mapendekezo ya Kamati kwa mwaka 2023/2024