Ministerial Budgets

Minister's Name Document Name Year Download
Hon. Dr. Saada Mkuya Salum Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Fedha na Mipango kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa Mwaka 2024/2025 2024 Download
Hon. Dr. Saada Mkuya Salum Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Omar Said Shaaban Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Shaaban Ali Othman Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Riziki Pembe Juma Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Shaib Hassan Kaduara Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Nassor Ahmed Mazrui Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Mudrik Ramadhan Soraga Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Tabia Maulid Mwita Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Dr. Khalid Salum Mohamed Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Shamata Shaame Khamis Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Rahma Kassim Ali Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Lela Mohammed Mussa Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Sharif Ali Sharif Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Masoud Ali Mohammed Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Ali Suleiman Ameir Hotuba ya makadirio ya Mapato na matumizi ya Afisi Rais Ikulu kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Hemed Suleiman Abdulla Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Hon. Saada Mkuya Salum Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Fedha na Mipango kuhusu Mwelekeo wa mpango wa Taifa na Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2024/2025 2024 Download
Hon. Saada Mkuya Salum Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Fedha na Mipango kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa Mwaka 2023/2024 2023 Download
Hon. Saada Mkuya Salum Hotuba ya Mwelekeo wa Uchumi wa mwaka 2023 na Mpango wa Maendeleo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa Mwaka wa fedha 2023/2024. 2023 Download
Hon. Dr. Saada Mkuya Salum Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2024/2024 2023 Download
Hon. Shaib Hassan Kaduara Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Suleiman Masoud Makame Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Rahma Kassim Ali Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Omar Said Shaaban Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Nassor Ahmed Mazrui Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Lela Mohammed Mussa Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Simai Mohammed Said Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Tabia Maulid Mwita Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Riziki Pembe Juma Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Dr. Khalid Salum Mohamed Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Shamata Shaame Khamis Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Masoud Ali Mohammed Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Mudrik Ramadhan Soraga Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Jamal Kassim Ali Hotuba ya makadirio ya Mapato na matumizi ya Afisi Rais Ikulu kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Harusi Said Suleiman Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Hemed Suleiman Abdulla Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Hon. Dr. Saada Mkuya Salum Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Shaib Hassan Kaduara Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Suleiman Masoud Makame Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Rahma Kassim Ali Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Riziki Pembe Juma Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Dr. Khalid Salum Mohamed Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Tabia Maulid Mwita Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Simai Mohammed Said Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Nassor Ahmed Mazrui Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Omar Said Shaaban Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Shamata Shaame Khamis Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Lela Mohammed Mussa Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Masoud Ali Mohammed Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Mudrik Ramadhan Soraga Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Kazi Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Jamal Kassim Ali Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais Ikulu kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Harusi Said Suleiman Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Hemed Suleiman Abdulla Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Hon. Jamal Kassim Ali Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Abdulla Hussein Kombo Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Tabia Maulid Mwita Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Suleiman Masoud Makame Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Riziki Pembe Juma Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Nassor Ahmed Mazrui Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Dr. Soud Nahoda Hassan Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Omar Said Shaaban Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Simai Mohammed Said Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Lela Mohammed Mussa Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Rahma Kassim Ali Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Masoud Ali Mohammed Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Mudrik Ramadhan Soraga Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Rais Kazi Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Saada Mkuya Salum Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Hon. Dr. Khalid Salum Mohamed Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nchi Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Minister's Name Document Name Year Download
//