Commitee Reports

Committee Name Document Name Year Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Ripoti ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya Utalii, Biashara na Kilimo Ripoti ya Kamati ya Utalii Biashara na Kilimo ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Ripoti ya Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Ripoti ya Kamati ya Ustawi wa Jamii ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Ripoti ya Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka 2023/2024 2024 Download
Kamati ya Bajeti Ripoti ya Kamati ya Bajeti ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogo ndogo Ripoti ya Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogo ndogo kwa mwaka 2023/2024 2024 Download
Ripoti ya Wabunge Watano wanaoliwakilisha Baraza katika Bunge Ripoti ya Wabunge Watano wanaoliwakilisha Baraza katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 2023 Download
Kamati ya Bajeti Ripoti ya Kamati ya Bajeti ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Ripoti ya Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogondogo Ripoti ya Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogo ndogo ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Ripoti ya Kamati ya Ustawi wa Jamii ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Ripoti ya Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Ripoti ya Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa Ripoti ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Uchumi Ripoti ya Kamati ya Uchumi ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Ripoti ya Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka 2020/2021 2023 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2023 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Ripoti ya Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Bajeti Ripoti ya Kamati ya Bajeti ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogondogo Ripoti ya Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogo ndogo ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Ripoti ya Kamati ya Ustawi wa Jamii ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Uchumi Ripoti ya Kamati ya Uchumi ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Ripoti ya Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Ripoti ya Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa Ripoti ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Committee Name Document Name Year Download
//