Hon. Zubeir Ali Maulid
Speaker of the House

Profile

Roles

Raya Issa Msellem
Clerk of the House

Profile

Roles

MEMBERS OF THE HOUSE

All Members

Upcoming Events

Video & Live Stream

Mkutano wa 15 wa Baraza la Kumi la Wawakilishi unaojadili Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwakwa wa fedha 2024/2025


//