HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Ministerial Budgets

All Ministerial Budgets


Full Name Documents Name Date Download
Full Name Documents Name Date Download
Hon. Tabia Maulid Mwita Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-05-20 Download
Hon Simai Mohammed Said Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-05-18 Download
Hon. Nassor Ahmed Mazrui Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-05-16 Download
Hon. Omar Said Shaaban Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-05-13 Download
Hon. Shamata Shaame Khamis Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo  kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-05-11 Download
Hon. Lela Mohamed Mussa Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-05-10 Download
Hon. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-05-09 Download
Hon. Masoud Ali Mohammed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-05-06 Download
Hon. Mudrik Ramadhan Soraga Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-05-05 Download
Hon. Jamal Kassim Ali Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais Ikulu kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-04-30 Download
Hon. Harusi Said Suleiman  Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Makamu wa kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-04-28 Download
Hon. Hemed Suleiman Abdulla Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais Sera Uratibu na Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022-04-27 Download
Mh. Jamal Kassim Ali Hotuba ya Kuwasilisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Kazi za Kawaida na Maendeleo ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa Mwaka 2021/2022 2021-06-10 Download
Mh. Jamal Kassim Ali Hotuba ya kuwasilisha Mpango wa Maendeleo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa Mwaka 2021/2022 2021-06-10 Download
Mh. Jamal Kassim Ali Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nchi, Afisi ya Rais, Fedha  na Mipango kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021-06-05 Download
Mh. Nassor Ahmed Mazrui Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021-05-28 Download
Mh. Abdulla Hussein Kombo Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvivu kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021-06-03 Download
Mh. Tabia Maulid Mwita Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021-06-02 Download
Mh. Suleiman Masoud Makame Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021-05-31 Download
Mh. Riziki Pembe Juma Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021-05-29 Download
Mhe. Dkt Soud Nahoda Hassan Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa Fedha 2021/2022
2021-05-25 Download
Mh. Omar Said Shaaban Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda  kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021-05-24 Download
Mh. Simai Mohammed Said Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali  kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021-05-21 Download
Mh. Lela Muhamed Mussa Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale  kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021-05-20 Download
Mh. Rahma Kassim Ali Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021-05-19 Download
Mh. Masoud Ali Mohammed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa Fedha 2021/2022
2021-05-17 Download
Mh. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021-05-12 Download
Mh. Hemed Suleiman Abdulla Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Makamo wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2021/2022
2021-05-05 Download
Mh. Mudrik Ramadhan Soraga Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi, na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021-05-10 Download
Mh. Dkt Saada Salum Mkuya Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2021/2022  2021-05-06 Download
Hon. Jamal Kassim Ali

Hotuba Ya Mwelekeo Wa Hali Ya Uchumi, Mpango Wa Maendeleo Na Bajeti Ya Serikali Kwa Mwaka Wa Fedha 2021/2022-2023/2024 Baraza La Wawakilishi

2021-02-16 Download
Hon. Balozi Mohamed Ramia Abdiwawa Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar (Makadirio ya Mapato na Matumizi) kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-06-15 Download
Hon. Balozi Mohamed Ramia Abdiwawa Hotuba Ya Kuwasilisha Mpango wa Maendeleo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa Mwaka 2020/2021
2020-06-15 Download
Hon. Balozi Mohamed Ramia Abdiwawa Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-06-09 Download
Hon. Salama Aboud Talib Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maji na Nishati kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-06-09 Download
Hon. Hamad Rashid Mohammed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-06-04 Download
Hon. Dr. Sira Ubwa Mwamboya Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji  kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-06-02 Download
Hon. Balozi Ali Abeid Karume Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Vijana, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-06-01 Download
Hon. Balozi Amina Salum Ali Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara na Viwanda kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-05-28 Download
Hon. Mmanga Mjengo Mjawiri Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-05-27 Download
Hon. Riziki Pembe Juma Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-05-21 Download
Hon. Dr. Maudline Cyrus Castico Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Wanawake na Watoto kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-05-19 Download
Hon. Mahmoud Thabit Kombo Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-05-18 Download
Hon. Khamis Juma Mwalim Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Katiba na Sheria  kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-05-14 Download
Hon. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Utumishi wa Umma na Utawala bora kwa mwaka 2020/2021 2020-05-13 Download
Hon. Haji Omar Kheir Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, kwa mwaka  2020/2021 2020-05-11 Download
Hon. Issa Haji Ussi (Gavu) Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Ikulu na Mwenyekiti wa BLM kwa 2020/2021 2020-05-07 Download
Hon. Balozi Seif Ali Iddi Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020-05-06 Download
Hon. Salama Aboud Talib Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maji na Nishati kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018-06-08 Download
Hon. Dr. Sira Ubwa Mwamboya Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji  kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018-06-07 Download
Hon. Hamad Rashid Mohammed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018-06-04 Download
Hon. Rashid Ali Juma Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018-05-31 Download
Hon. Amina Salum Ali Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara na Viwanda kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018-05-30 Download
Hon. Balozi Ali Abeid Karume Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Vijana, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018-05-29 Download
Hon. Maudline Cyrus Castico Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018-05-24 Download
Hon. Riziki Pembe Juma Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018-05-24 Download
Hon. Mahmoud Thabit Kombo Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018-05-22 Download
Hon. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya nchi, ofisi ya rais, katiba, sheria, Utumishi wa umma na utawala bora kwa mwaka 2018/2019 2018-05-17 Download
Hon. Haji Omar Kheir Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, kwa mwaka  2018/2019 2018-05-15 Download
Hon. Issa Haji Ussi (Gavu) Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018-05-11 Download
Hon. Balozi Seif Ali Iddi Muhtasari wa makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018-05-09 Download
Hon. Dr. Khalid Salum Mohamed Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar (Makadirio ya Mapato na Matumizi) kwa mwaka wa fedha 2017/2018
2017-06-15 Download
Hon. Dr. Khalid Salum Mohamed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017-06-07 Download
Hon. Salama Aboud Talib Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Mazingira kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017-06-05 Download
Hon. Balozi Amina Salim Ali Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017-05-29 Download
Hon. Hamad Rashid Mohamed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017-05-26 Download
Hon. Rashid Ali Juma Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Utalii, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017-05-26 Download
Hon. Maudline Cyrus Castico Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017-05-22 Download
Hon. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya nchi, ofisi ya rais, katiba, sheria, Utumishi wa umma na utawala bora kwa mwaka 2017/2018 2017-05-19 Download
Hon. Haji Omar Kheir Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, kwa mwaka  2017/2018 2017-05-19 Download
Hon. Issa Haji Ussi (Gavu) Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Ikulu na Mwenyekiti wa BLM kwa 2017/2018 2017-05-15 Download
Hon. Balozi Seif Ali Iddi Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017-05-10 Download
Hon. Dr. Khalid Salum Mohamed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2016/17 2016-06-27 Download
Hon. Mahmoud Thabit Kombo Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2016/17 2016-06-21 Download
Hon. Balozi Ali Abeid A. Karume Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji kwa mwaka 2016/17 2016-06-21 Download
Hon. Salama Aboud Talib Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi, Maji, Nishati na Mazingira kwa mwaka 2016/17
2016-06-17 Download
Hon. Moudlin Castico Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto 2016/17 2016-06-17 Download
Hon. Riziki Pembe Juma Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2016/17 2016-06-13 Download
Hamad Rashid Mohammed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo na Maliasili, Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2016/17 2016-06-09 Download
Hon. Rashid Ali Juma Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Utalii na Michezo kwa mwaka wa fedha 2016/17 2016-06-08 Download
Hon. Haji Omar Kheir Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, kwa mwaka  2016/17 2016-06-03 Download
Hon. Haroun Ali Suleiman

Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya nchi, ofisi ya rais, katiba, sheria, Utumishi wa umma na utawala bora kwa mwaka 2016/17

2016-06-01 Download
Hon. Issa Haji Ussi (Gavu) Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Ikulu na Mwenyekiti wa BLM kwa 2016/17
2016-06-01 Download
Hon. Balozi Seif Ali Iddi Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2016/17 2016-05-27 Download
Mhe. Omar Yussuf Mzee Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-06-27 Download
Mhe. Nassor Ahmed Mazrui Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-06-23 Download
Mhe. Ramadhan Abdalla Shaaban Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi, Makaazi, Maji na Nishati  kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-06-24 Download
Mhe. Said Ali Mbarouk Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Utalii na Michezo kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-06-20 Download
Mhe. Abdillah Jihad Hassan Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-06-19 Download
Mhe. Suleiman Othman Nyanga Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo na Maliasili kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-06-17 Download
Mhe. Ali Juma Shamuhuna Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-06-13 Download
Mhe. Zainab Omar Mohammed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Uwezeshaji, Ustawi wa Jamii, Vijana, Wanawake na Watoto  kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-06-11 Download
Mhe. Rashid Seif Suleiman Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-06-09 Download
Mhe. Juma Duni Haji Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-06-05 Download
Mhe. Haji Omar Kheir Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ, kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-06-02 Download
Mhe. Abubakar Khamis Bakari Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-05-30 Download
Mhe. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Kazi na Utumishi wa Umma kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-05-28 Download
Mhe. Dkt. Mwinyiahaji Makame Mwadini Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Ikulu na Utawalabora kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-05-26 Download
Mhe. Fatma Habib Fereji Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-05-23 Download
Mhe. Mohammed Aboud Mohammed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2014/15 2014-05-22 Download
Mhe. Omar Yussuf Mzee Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-06-19 Download
Mhe. Nassor Ahmed Mazrui Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-06-18 Download
Mhe. Juma Duni Haji Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-06-16 Download
Mhe. Said Ali Mbarouk Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Utalii na Michezo kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-06-15 Download
Mhe. Ramadhan Abdalla Shaaban Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi, Makaazi, Maji na Nishati  kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-06-12 Download
Mhe. Abdillahi Jihad Hassan Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-06-09 Download
Mhe.Dkt. Sira Ubwa Mwamboya Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo na Maliasili kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-06-09 Download
Mhe. Ali Juma Shamuhuna

Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2015/16

2015-06-05 Download
Mhe. Zainab Omar Mohammed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Uwezeshaji, Ustawi wa Jamii, Vijana, Wanawake na Watoto  kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-06-03 Download
Mhe. Rashid Seif Suleiman Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-06-02 Download
Mhe. Haji Omar Kheir Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ, kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-06-01 Download
Mhe. Abubakar Khamis Bakari Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-05-29 Download
Mhe. Haroun Ali Suleiman Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Kazi na Utumishi wa Umma kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-05-27 Download
Mhe. Dkt. Mwinyiahaji Makame Mwadini Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Ikulu na Utawalabora kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-05-25 Download
Mhe. Fatma Habib Fereji Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2015/16 2015-05-22 Download
Mhe. Mohammed Aboud Mohammed Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2015/16
2015-05-20 Download

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events