Bills

All House of Representatives Bills

Bill Gazzette Number Bills Name Stage Download
7209 Mswada wa Sheria ya Kurekebisha Sheria mbali mbali First Read Download
7209 A Bill for an Act to Amend Various Laws First Read Download
7174 Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Wakala wa Serikali Mtandao Zanzibar Passed Download
7174 A Bill for an Act to Repeal the Zanzibar E-Government Agency Act Passed Download
7173 Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu Zanzibar Passed Download
7173 A Bill for an Act to Repeal the Zanzibar Higher Education Loans Board Act Passed Download
7140 The Public Audit Act, 2023 Passed Download
7140 Mswada wa Sheria ya Ukaguzi wa Umma, 2023 Passed Download
7141 The Kadhi’s Courts Act, 2023 Passed Download
7141 Mswada wa Sheria ya Mahakama za Kadhi, 2023 Passed Download
7142 The Zanzibar Investment Bill, 2023 Passed Download
7142 Mswada wa Sheria ya Uwekezaji Zanzibar, 2023 Passed Download
7143 Mswada wa Sheria ya Wakala wa Bohari Kuu ya Dawa Zanzibar 2023 Passed Download
7143 The Zanzibar Central Medical Store Agency Bill, 2023 Passed Download
7139 Mswada wa Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi na Maliasili za Baharini Zanzibar ya 2023 Passed Download
7139 The Zanzibar Fisheries and Marine Resources Research Institute Bill 2023 Passed Download
7138 Mswada wa Sheria ya Biashara ya Huduma Ndogo Ndogo za Fedha Zanzibar 2023 Passed Download
7138 The Zanzibar Microfinance Business Bill 2023 Passed Download
7136 A Bill for An Act to Amend various laws and make better provisions thereof Passed Download
7136 Mswada wa Marekebisho ya Sheria mbalimbali na kuweka Masharti bora ndani yake Passed Download
7114 The Appropriation Bill Passed Download
7114 Mswada wa Sheria ya Kuidhinisha Makisio na Matumizi Passed Download
7113 A Bill for an Act to Amend Certain Written Financial and Tax Laws Passed Download
7113 Mswada wa Sheria ya Kurekebisha Baadhi ya Sheria za Fedha na Kodi Passed Download
7082 Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Shirika la Mawasiliano Zanzibar Passed Download
7082 A Bill for An Act to Establish the Zanzibar Communication Corporation Passed Download
7081 Mswada wa Kufuta Sheria ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar Passed Download
7081 A Bill for An Act to Repeal the Zanzibar Anti-Corruption and Economic Crimes Act, Passed Download
7059 Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Mfuko wa Huduma za Afya Zanzibar Passed Download
7059 A Bill for An Act to Establish the Zanzibar Health Services Fund Passed Download
Bill Gazzette Number Bills Name Stage Download
//