HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Bills

All House of Representatives Bills


Bill Name Intro Date Stages Passed Date Download
Bill Name Intro Date Stages Passed Date Download
Mswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbali Mbali 2021-09-10 Passed 2021-09-10 Download
A Bill for an Act to Amend Various Laws 2021-09-10 Passed 2021-09-10 Download
Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, na kuweka usimamizi mzuri wa shughuli za Kiislam Zanzibar 2021-09-09 Passed 2021-09-09 Download
An Act to Establish the Office of the Grand Mufti of Zanzibar, and provide for proper supervision of Islamic affairs 2021-09-09 Passed 2021-09-09 Download
Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Ofisi ya Msajili wa Hazina na Usimamizi wa Mali za Umma 2021-09-09 Passed 2021-09-09 Download
A Bill for An Act to Establish The Office of Treasury Registrar and Public Asset Management 2021-09-09 Passed 2021-09-09 Download
A Bill for an Act to Repeal the Evidence Decree, Cap 5 2016-08-29 Passed 2016-11-29 Download
The Finance Bill (Public Revenue Management), 2017 2017-04-20 Passed 2017-06-22 Download
Mswaada wa Sheria ya Ushuru wa Stempu ya mwaka 2017 2017-02-20 Passed 2017-06-22 Download
A Bill for an Act Provide for better Provisions relating to Stamp Duty, 2017 2017-02-20 Passed 2017-06-22 Download
Mswada wa Sheria ya Ushuru wa Bidhaa na Huduma ya 2017 2017-04-20 Passed 2017-06-21 Download
A Bill for Exercise Duty 2017 2017-04-20 Passed 2017-06-21 Download
Mswaada wa Sheria ya Makisio na Matumizi ya mwaka 2017 2017-04-20 Passed 2017-06-20 Download
Appropriation Bill, 2017 2017-04-20 Passed 2017-06-20 Download
A Bill for an Act to Amend the Food, Drugs and Cosmetics Act No. 2 of 2006 2016-11-01 Passed 2017-02-20 Download
A Bill for an Act to repeal the Public Seal Act No. 1 of 1985 and the Zanzibar Flag Act No. 1 of 1985 and Zanzibar Flag Act No, 12 of 2004 2016-11-01 Passed 2017-02-16 Download
A Bill for an Act to repeal the Zanzibar Electoral Commission Act, No. 9 of 1992 2016-11-01 Passed 2017-02-15 Download
Mswada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Tume ya Uchaguzi Nam, 9 ya 1992 2016-11-01 Passed 2017-02-15 Download
A Bill for an Act to amend various laws 2016-08-04 Passed 2016-09-28 Download
A Bill for an Act to provide the Oil and Gas (Upstream) 2016-08-04 Passed 2016-09-26 Download
Mswada wa Sheria ya kurekebisha Sheria ya Chuo Kikuu chaTaifa cha Zanzibar 2016-08-04 Passed 2016-09-23 Download
A Bill for An Act to Establish the Zanzibar Institute of Education 2016-08-04 Passed 2016-09-21 Download
An act to enact Public finance Act 2016-09-30 Passed 2016-11-30 Download
Mswada wa Sheria wa kutunga Sheria ya Usimamizi wa Fedha za Umma 2016-09-30 Passed 2016-11-30 Download
A Bill for an Act to Repeal the Public Procurement and Disposal of Public Assets Act, No. 9 of 2005 2016-09-30 Passed 2016-11-29 Download
Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Manunuzi na Uuzaji wa Mali za Serikali Nam. 9 ya Mwaka 2005 2016-09-30 Passed 2016-11-29 Download
A Bill for An Act to Amend the Zanzibar Social Security Fund Act, No. 2 of 2005 2016-09-30 Passed 2016-11-28 Download
Mswada wa Sheria ya kurekebisha Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Nam. 2 ya 2005 2016-09-30 Passed 2016-11-28 Download
Mswada wa Sheria ya kurekebisha Amri ya Barabara 2013-10-09 Passed 2013-12-12 Download
Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Ofisi ya Mwanasheria Mkuu 2013-01-16 Passed 2013-04-04 Download
A Bill for an Act to Establish the Attorney Generals Chambers Office 2013-01-16 Passed 2013-04-04 Download
Mswada wa Sheria ya kufuta na kuweka Sheria ya Biashara Zanzibar. 2013-08-06 Passed 2013-10-16 Download
A Bill to Amend Various Laws of Land 2013-08-06 Passed 2013-10-14 Download
Mswada wa Sheria Kurekebisha Sheria mbali mbali za Ardhi. 2013-08-06 Passed 2013-10-14 Download
Mswaada wa Sheria ya Kampuni, 2013 2013-08-06 Passed 2013-10-10 Download
The Zanzibar Disaster Risk Reduction and Management Bill of 2015 2015-02-05 Passed 2017-01-18 Download
Mswaada wa Sheria ya Kukabiliana na Maafa Zanzibar, 2015 2015-02-05 Passed 2017-01-18 Download

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events