Main Working Documents

Document Name Download
Kanuni za Baraza la Wawakilishi, Toleo la 2020 Download
Katiba ya Zanzibar ya Mwaka 1984, Toleo la Mwaka 2020 Download
Sheria ya Utawala wa Baraza la Wawakilishi, Act No.6/2019 Download
Sheria ya Baraza la Wawakilishi (Kinga, Uwezo na Fursa) Download
Document Name Download
//