Document Category: Committee Reports

Kamati ya Uchumi

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Kamati ya Bajeti

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022