Bills

Bill NameIntroduction DateStageDownload
A Bill for an Act to Establish Zanzibar Economic Empowerment Agency25/02/2022

Passed

Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Zanzibar25/02/2022

Passed

A Bill for an Act to Amend the Anti Money Laundering and Proceeds of Crime18/02/2022

Passed

Mswada wa Sheria ya Udhibiti wa Fedha Haramu na Mapato yatokanayo na Uhalifu18/02/2022

Passed

Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya23/11/2021

Passed

A Bill of an Act to Establish the Zanzibar Drugs Control and Enforcement Authority23/11/2021

Passed

Mswada wa Sheria ya Kurekebisha Sheria Mbali Mbali (Mpya)23/11/2021

Passed

Various Laws Amendment Bill (New)23/11/2021

Passed

Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Ofisi ya Msajili wa Hazina14/04/2021

Passed

A Bill for An Act to Establish The Office of Treasury Registrar14/04/2021

Passed

Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar14/04/2021

Passed

The Office of the Grand Mufti of Zanzibar Bill14/04/2021

Passed

Various Laws Amendment Bill14/04/2021

Passed

Mswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbali Mbali14/04/2021

Passed

Mswada wa Sheria ya Masuala ya Wazee07/01/2020

Passed

The Elder Persons Affairs Bill07/01/2020

Passed

Mswada wa Sheria ya Sheria ya Mawakili07/01/2020

Passed

The Advocates Bill07/01/2020

Passed