Document Library

FeaturedimageTitleDateSummaryCategoriesLinkdoc_categories_hfilter
Sheria ya Mamlaka ya Mapato Zanzibar, Act No 1104/01/2023

2022

act
The Zanzibar Revenue Authority, Act No 1104/01/2023

2022

act
Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, Act No 1004/01/2023

2022

act
The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act No 1004/01/2023

2022

act
Sheria ya Chuo cha Utawala wa Umma (Marekebisho) No 904/01/2023

2022

act
The Institute of Public Administration (Amendment) Act, No 904/01/2023

2022

act
Sheria ya Watu wenye Ulemavu Act, No. 804/01/2023

2022

act
The Persons with Disabilities Act, No. 804/01/2023

2022

act
Mkutano wa 915/12/2022

Kikao cha Tano

order-papers
Mkutano wa 914/12/2022

Kikao cha Nne

order-papers
Mkutano wa 913/12/2022

Kikao cha Tatu

order-papers
Mkutano wa 912/12/2022

Kikao cha Pili

order-papers
Mkutano wa 923/11/2022

Kikao cha Kwanza

order-papers
Sheria ya Taasisi ya Wahasibu, Wakaguzi na Washauri Elekezi wa Kodi Zanzibar Act No. 713/10/2022

2022

act
The Zanzibar Institute of Accountants, Auditors and Tax Consultants Act No. 713/10/2022

2022

act
Sheria ya Baraza la Wawakilishi (Kinga, Uwezo na Fursa) Act No. 613/10/2022

2022

act
The House of Representatives (Immunities, Powers and Privileges) Act No. 613/10/2022

2022

act
Mkutano wa 830/09/2022

Kikao cha Kumi na Nane

order-papers
Mkutano wa 829/09/2022

Kikao cha Kumi na Saba

order-papers
Mkutano wa 828/09/2022

Kikao cha Kumi na Sita

order-papers
Mkutano wa 827/09/2022

Kikao cha Kumi na Tano

order-papers
Mkutano wa 826/09/2022

Kikao cha Kumi na Nne

order-papers
Mkutano wa 823/09/2022

Kikao cha Kumi na Tatu

order-papers
Mkutano wa 822/09/2022

Kikao cha Kumi na Mbili

order-papers
Mkutano wa 821/09/2022

Kikao cha Kumi na Moja

order-papers
Mkutano wa 820/09/2022

Kikao cha Kumi

order-papers
Mkutano wa 819/09/2022

Kikao cha Tisa

order-papers
Mkutano wa 816/09/2022

Kikao cha Nane

order-papers
Mkutano wa 815/09/2022

Kikao cha Saba

order-papers
Mkutano wa 814/09/2022

Kikao cha Sita

order-papers
Mkutano wa 813/09/2022

Kikao cha Tano

order-papers
Mkutano wa 812/09/2022

Kikao cha Nne

order-papers
Mkutano wa 809/09/2022

Kikao cha Tatu

order-papers
Mkutano wa 808/09/2022

Kikao cha Pili

order-papers
Mkutano wa 807/09/2022

Kikao cha Kwanza

order-papers
Mkutano wa 715/06/2022

Kikao cha Thelathini na Tano

order-papers
Mkutano wa 714/06/2022

Kikao cha Thelathini na Nne

order-papers
Mkutano wa 713/06/2022

Kikao cha Thelathini na Tatu

order-papers
Mkutano wa 710/06/2022

Kikao cha Thelathini na Mbili

order-papers
Mkutano wa 709/06/2022

Kikao cha Thelathini na Moja

order-papers
Mkutano wa 708/06/2022

Kikao cha Thelathini

order-papers
Mkutano wa 707/06/2022

Kikao cha Ishirini na Tisa

order-papers
Mkutano wa 706/06/2022

Kikao cha Ishirini na Nane

order-papers
Mkutano wa 703/06/2022

Kikao cha Ishirini na Saba

order-papers
Mkutano wa 702/06/2022

Kikao cha Ishirini na Sita

order-papers
Mkutano wa 701/06/2022

Kikao cha Ishirini na Tano

order-papers
Mkutano wa 731/05/2022

Kikao cha Ishirini na Nne

order-papers
Mkutano wa 730/05/2022

Kikao cha Ishirini na Tatu

order-papers
Mkutano wa 727/05/2022

Kikao cha Ishirini na Mbili

order-papers
Mkutano wa 726/05/2022

Kikao cha Ishirini na Moja

order-papers
Mkutano wa 725/05/2022

Kikao cha Ishirini

order-papers
Mkutano wa 724/05/2022

Kikao cha Kumi na Tisa

order-papers
Mkutano wa 723/05/2022

Kikao cha Kumi na Nane

order-papers
Mkutano wa 720/05/2022

Kikao cha Kumi na Saba

order-papers
Mkutano wa 719/05/2022

Kikao cha Kumi na Sita

order-papers
Mkutano wa 718/05/2022

Kikao cha Kumi na Tano

order-papers
Mkutano wa 717/05/2022

Kikao cha Kumi na Nne

order-papers
Mkutano wa 716/05/2022

Kikao cha Kumi na Tatu

order-papers
Mkutano wa 713/05/2022

Kikao cha Kumi na Mbili

order-papers
Mkutano wa 712/05/2022

Kikao cha Kumi na Moja

order-papers
Mkutano wa 711/05/2022

Kikao cha Kumi

order-papers
Mkutano wa 710/05/2022

Kikao cha Tisa

order-papers
Mkutano wa 709/05/2022

Kikao cha Nane

order-papers
Mkutano wa 707/05/2022

Kikao cha Saba

order-papers
Mkutano wa 706/05/2022

Kikao cha Sita

order-papers
Mkutano wa 705/05/2022

Kikao cha Tano

order-papers
Mkutano wa 730/04/2022

Kikao cha Nne

order-papers
Mkutano wa 729/04/2022

Kikao cha Tatu

order-papers
Mkutano wa 728/04/2022

Kikao cha Pili

order-papers
Mkutano wa 727/04/2022

Kikao cha Kwanza

order-papers
Kamati ya Kanuni na Sheria ndogo ndogo03/03/2022

Ripoti ya Kamati kuhusu Uchambuzi wa Kanuni na Sheria ndogo ndogo zilizowasilishwa mezani na Serikali kwa mwaka 2021

committee-reports
Mkutano wa 604/03/2022

Kikao cha Kumi na Tatu

order-papers
Mkutano wa 603/03/2022

Kikao cha Kumi na Mbili

order-papers
Mkutano wa 602/03/2022

Kikao cha Kumi na Moja

order-papers
Mkutano wa 601/03/2022

Kikao cha Kumi

order-papers
Mkutano wa 628/02/2022

Kikao cha Tisa

order-papers
Mkutano wa 625/02/2022

Kikao cha Nane

order-papers
Mkutano wa 624/02/2022

Kikao cha Saba

order-papers
Mkutano wa 623/02/2022

Kikao cha Sita

order-papers
Mkutano wa 622/02/2022

Kikao cha Tano

order-papers
Mkutano wa 621/02/2022

Kikao cha Nne

order-papers
Mkutano wa 618/02/2022

Kikao cha Tatu

order-papers
Kamati ya Uchumi01/03/2022

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

committee-reports
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na mashirika (PAC)28/02/2022

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

committee-reports
Kamati ya kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC)28/02/2022

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

committee-reports
Kamati ya Bajeti23/02/2022

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

committee-reports
Kamati ya Ustawi wa Jamii22/02/2022

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

committee-reports
Kamati ya Mawasiliano ardhi na Nishati18/02/2022

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

committee-reports
Kamati ya Kilimo, Biashara na Utalii17/02/2022

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

committee-reports
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa16/02/2022

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

committee-reports
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa11/05/2021

Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na Bajeti ya Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2020/2021

chairpersons-reports
Mkutano wa 617/02/2022

Kikao cha Pili

order-papers
Mkutano wa 616/02/2022

Kikao cha Kwanza

order-papers
Mkutano wa 524/12/2021

Kikao cha Sita

order-papers
Mkutano wa 523/12/2021

Kikao cha Tano

order-papers
Mkutano wa 522/12/2021

Kikao cha Nne

order-papers
Mkutano wa 521/12/2021

Kikao cha Tatu

order-papers
Mkutano wa 520/12/2021

Kikao cha Pili

order-papers
Mkutano wa 515/12/2021

Kikao cha Kwanza

order-papers
Mkutano wa 417/09/2021

Kikao cha Nane

order-papers
Mkutano wa 416/09/2021

Kikao cha Saba

order-papers
Mkutano wa 415/09/2021

Kikao cha Sita

order-papers
Mkutano wa 414/09/2021

Kikao cha Tano

order-papers
Mkutano wa 413/09/2021

Kikao cha Nne

order-papers
Mkutano wa 410/09/2021

Kikao cha Tatu

order-papers
Mkutano wa 409/09/2021

Kikao cha Pili

order-papers
Mkutano wa 408/09/2021

Kikao cha Kwanza

order-papers
Mkutano wa 317/06/2021

Kikao cha Thelathini na Tatu

order-papers
Mkutano wa 316/06/2021

Kikao cha Thelathini na Mbili

order-papers
Mkutano wa 315/06/2021

Kikao cha Thelathini na Moja

order-papers
Mkutano wa 314/06/2021

Kikao cha Thelathini

order-papers
Mkutano wa 310/06/2021

Kikao cha Ishirini na Tisa

order-papers
Mkutano wa 309/06/2021

Kikao cha Ishirini na Nane

order-papers
Mkutano wa 308/06/2021

Kikao cha Ishirini na Saba

order-papers
Mkutano wa 307/06/2021

Kikao cha Ishirini na Sita

order-papers
Mkutano wa 305/06/2021

Kikao cha Ishirini na Tano

order-papers
Mkutano wa 304/06/2021

Kikao cha Ishirini na Nne

order-papers
Mkutano wa 303/06/2021

Kikao cha Ishirini na Tatu

order-papers
Mkutano wa 302/06/2021

Kikao cha Ishirini na Mbili

order-papers
Mkutano wa 301/06/2021

Kikao cha Ishirini na Moja

order-papers
Mkutano wa 331/05/2021

Kikao cha Ishirini

order-papers
Mkutano wa 329/05/2021

Kikao cha Kumi na Tisa

order-papers
Mkutano wa 328/05/2021

Kikao cha Kumi na Nane

order-papers
Mkutano wa 327/05/2021

Kikao cha Kumi na Saba

order-papers
Mkutano wa 326/05/2021

Kikao cha Kumi na Sita

order-papers
Mkutano wa 325/05/2021

Kikao cha Kumi na Tano

order-papers
Mkutano wa 324/05/2021

Kikao cha Kumi na Nne

order-papers
Mkutano wa 322/05/2021

Kikao cha Kumi na Tatu

order-papers
Mkutano wa 321/05/2021

Kikao cha Kumi na Mbili

order-papers
Mkutano wa 320/05/2021

Kikao cha Kumi na Moja

order-papers
Mkutano wa 319/05/2021

Kikao cha Kumi

order-papers
Mkutano wa 318/05/2021

Kikao cha Tisa

order-papers
Mkutano wa 317/05/2021

Kikao cha Nane

order-papers
Mkutano wa 313/05/2021

Kikao cha Saba

order-papers
Mkutano wa 312/05/2021

Kikao cha Sita

order-papers
Mkutano wa 311/05/2021

Kikao cha Tano

order-papers
Hon. Saada Mkuya Salum14/06/2022

Hotuba ya Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Saada Mkuya Salum14/06/2022

Hotuba ya Mpango wa Maendeleo na Mwelekeo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Saada Mkuya Salum07/06/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Shaib Hassan Kaduara03/06/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Suleiman Masoud Makame01/06/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Mkutano wa 308/05/2021

Kikao cha Nne

order-papers
Mkutano wa 307/05/2021

Kikao cha tatu

order-papers
Mkutano wa 306/05/2021

Kikao cha Pili

order-papers
Mkutano wa 305/05/2021

Kikao cha Kwanza

order-papers
Mkutano wa 225/07/2021

Kikao cha Kumi

order-papers
Mkutano wa 224/02/2021

Kikao cha Tisa

order-papers
Mkutano wa 224/02/2021

Kikao cha Tisa

Mkutano wa 223/02/2021

Kikao cha Nane

order-papers
Mkutano wa 222/02/2021

Kikao cha Saba

order-papers
Mkutano wa 217/02/2021

Kikao cha Sita

order-papers
Mkutano wa 216/02/2021

Kikao cha Tano

order-papers
Hon. Rahma Kassim Ali30/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon Riziki Pembe Juma26/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Dr. Khalid Salum Mohammed24/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Tabia Maulid Mwita20/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Simai Mohammed Said18/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Nassor Ahmed Mazrui16/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Omar Said Shaaban13/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Shamata Shaame Khamis11/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Lela Muhamed Mussa10/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Haroun Ali Suleiman09/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Masoud Ali Mohammed05/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Mudrik Ramadhan Soraga05/05/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Jamal Kassim Ali30/04/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Ikulu kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Harusi Said Suleiman28/04/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Hon. Hemed Suleiman Abdulla27/04/2022

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2022/2023

budgets
Mkutano wa 222/02/2021

Kikao cha Saba

Mkutano wa 215/02/2021

Kikao cha Nne

order-papers
Mkutano wa 216/02/2021

Kikao cha Tano

Mkutano wa 215/02/2021

Kikao cha Nne

Mkutano wa 212/02/2021

Kikao cha Tatu

order-papers
Mkutano wa 211/02/2021

Kikao cha Pili

order-papers
Hon. Jamal Kassim Ali10/06/2021

Hotuba ya Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Jamal Kassim Ali10/06/2021

Hotuba ya Mpango wa Maendeleo wa Serikali kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Jamal Kassim Ali05/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Abdulla Hussein Kombo03/06/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Tabia Maulid Mwita02/06/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Suleiman Masoud Makame31/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Riziki Pembe Juma29/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Nassor Ahmed Mazrui27/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Dr. Soud Nahoda Hassan25/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Omar Said Shaaban24/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Biashara na maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Simai Mohammed Said21/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Lela Muhamed Mussa20/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Rahma Kassim Ali19/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Mkutano wa 210/02/2021

Kikao cha Kwanza

order-papers
Mkutano wa 111/11/2020

Kikao cha Tatu

order-papers
Hon. Masoud Ali Mohammed17/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Mkutano wa 110/11/2020

Kikao cha Pili

order-papers
Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, Act No.525/07/2022

2022

act
The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, No.525/07/2022

2022

act
Hon. Haroun Ali Suleiman14/05/2021

Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Mudrik Ramadhan Soraga13/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Dr. Saada Mkuya Salum08/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
Hon. Dr. Khalid Salum Mohammed11/05/2021

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2021/2022

budgets
A Bill for an Act to Establish Zanzibar Economic Empowerment Agency25/02/2022

Passed

bills
Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Zanzibar25/02/2022

Passed

bills
A Bill for an Act to Amend the Anti Money Laundering and Proceeds of Crime18/02/2022

Passed

bills
Mswada wa Sheria ya Udhibiti wa Fedha Haramu na Mapato yatokanayo na Uhalifu18/02/2022

Passed

bills
Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya23/11/2021

Passed

bills
A Bill of an Act to Establish the Zanzibar Drugs Control and Enforcement Authority23/11/2021

Passed

bills
Mswada wa Sheria ya Kurekebisha Sheria Mbali Mbali (Mpya)23/11/2021

Passed

bills
Various Laws Amendment Bill (New)23/11/2021

Passed

bills
Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Ofisi ya Msajili wa Hazina14/04/2021

Passed

bills
A Bill for An Act to Establish The Office of Treasury Registrar14/04/2021

Passed

bills
Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar14/04/2021

Passed

bills
The Office of the Grand Mufti of Zanzibar Bill14/04/2021

Passed

bills
Various Laws Amendment Bill14/04/2021

Passed

bills
Mswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbali Mbali14/04/2021

Passed

bills
Mswada wa Sheria ya Masuala ya Wazee07/01/2020

Passed

bills
The Elder Persons Affairs Bill07/01/2020

Passed

bills
Mswada wa Sheria ya Sheria ya Mawakili07/01/2020

Passed

bills
The Advocates Bill07/01/2020

Passed

bills
Mkutano wa 108/11/2020

Kikao cha Kwanza

order-papers
Hon. Shadya Mohamed Suleiman06/07/2022

CCM – Special Seat

current-members
Hon. Yahya Rashid Abdulla06/07/2022

CCM – Kwahani Constitutency

current-members
Hon. Yussuf Hassan Iddi06/07/2022

CCM – Fuoni Constituency

current-members
Hon. Zaina Abdalla Salum05/07/2022

CCM – Special Seat

current-members
Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Mapato ya Umma) Act No. 405/07/2022

2022

act
The Finance (Public Revenue Management) Act No. 405/07/2022

2022

act
Sheria ya Makisio na Matumizi Act No. 305/07/2022

2022

act
The Appropriation Act, No. 305/07/2022

2022

act
Hon. Zawadi Amour Nassor05/07/2022

CCM – Konde Constituency

current-members
Sheria ya Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Zanzibar, Act No.206/06/2022

2022

act
The Zanzibar Economic Empowerment Agency, Act No. 206/06/2022

2022

act
Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Udhibiti wa Fedha Haramu na Mapato yatokanayo na Uhalifu, Act No.106/06/2022

2022

act
The Anti Money Laundering and Proceeds of Crime (Amendment) Act, No.106/06/2022

2022

act
Sheria ya Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar Act, No.806/06/2022

2021

act
The Zanzibar Drugs Control and Enforcement Authority Act, No.806/06/2022

2021

act
Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, Act No.706/06/2022

2021

act
The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, No.706/06/2022

2021

act
Sheria ya Ofisi ya Msajili wa Hazina na Usimamizi wa Mali za Umma No.606/06/2022

2021

act
The Office of Treasury Registrar and Public Asset Management Act, No.606/06/2022

2021

act
Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, No.506/06/2022

2021

act
The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, No.506/06/2022

2021

act
Sheria ya Ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, Act No.406/06/2022

2021

act
The Office of the Grand Mufti of Zanzibar Act, No.406/06/2022

2021

act
Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Mapato), No.306/06/2022

2021

act
The Finance (Public Revenue Management) Act, No.306/06/2022

2021

act
Sheria ya Makisio na Matumizi, No.206/06/2022

2021

act
The Appropriation Act, No. 206/06/2022

2021

act
Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbali mbali, No.106/06/2022

2021

act
The Written Laws (Miscellanious Amendment) Act, No.106/06/2022

2021

act
Sheria ya Wakala wa Miundombinu ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano Zanzibar, No.1506/06/2022

2020

act
The Zanzibar Information Communication Technology Infrastructure Agency Act, No.1506/06/2022

2020

act
Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbali mbali, No.1406/06/2022

2020

act
The Written Laws (Miscellanious Amendment) Act, No.1406/06/2022

2020

act
Sheria ya kufuta Sheria ya Chuo cha Uandishi wa Habari na Mawasiliano nam. 11 ya 2006, No.1306/06/2022

2020

act
The Zanzibar Journalism And Mass Media College Act, No.1306/06/2022

2020

act
Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Mapato ya Umma), No.1206/06/2022

2020

act
The Finance (Public Revenue Management) Act, No.1206/06/2022

2020

act
Sheria ya Makisio na Matumizi, No.1106/06/2022

2020

act
The Appropriation Act, No.1106/06/2022

2020

act
Sheria ya Wataalamu wa Maabara za Tiba, No.1006/06/2022

2020

act
The Medical Laboratory Practitioners Act, No.1006/06/2022

2020

act
Sheria ya Vileo, No.906/06/2022

2020

act
The Liquor Act, No.906/06/2022

2020

act
Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Zanzibar, No.806/06/2022

2020

act
The Zanzibar Agricultural Research Institute Act, No.806/06/2022

2020

act
Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Zanzibar, No.706/06/2022

2020

act
The Zanzibar Livestock Research Institute Act, No.706/06/2022

2020

act
Sheria ya Wakala wa Vipimo Zanzibar, No.606/06/2022

2020

act
The Zanzibar Weights and Measures Agency Act, No.606/06/2022

2020

act
Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Afya Zanzibar, No.506/06/2022

2020

act
The Zanzibar Health Research Institute Act, No.506/06/2022

2020

act
Sheria ya Masuala ya Diaspora, No.406/06/2022

2020

act
The Diaspora Affairs Act, No.406/06/2022

2020

act
Sheria ya Mambo ya Rais, No.306/06/2022

2020

act
The Presidential Affairs Act, No.306/06/2022

2020

act
Sheria ya Masuala ya Wazee, Act No.206/06/2022

2020

act
Elder Persons Affairs Act, No.206/06/2022

2020

act
Sheria ya Mawakili Zanzibar Act, No.106/06/2022

2020

act
The Advocates Act, Act No.106/06/2022

2020

act
Sheria ya Skuli ya Sheria Zanzibar, Act No.1306/06/2022

2019

act
The Law School of Zanzibar Act, No.1306/06/2022

2019

act
Sheria ya Wakala wa Serikali Mtandao, Act No.1206/06/2022

2019

act
The Zanzibar e-Government Agency Act, No.1206/06/2022

2019

act
Sheria ya Wakala wa Barabara Zanzibar, Act No.1106/06/2022

2019

act
The Zanzibar Roads Agency Act, No.1106/06/2022

2019

act
Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Usafiri Barabarani, Act No.1006/06/2022

2019

act
The Road Transport (Amendment) Act, No.1006/06/2022

2019

act
Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbali mbali, Act No.906/06/2022

2019

act
The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, No.906/06/2022

2019

act
Sheria ya Marekebisho ya Kuanzisha Ofisi ya Mufti, Act No.806/06/2022

2019

act
The Establishment of the Office of Mufti (Amendment) Act, No.806/06/2022

2019

act
Sheria ya Jumuiya ya Mawakili Zanzibar, Act No.706/06/2022

2019

act
The Zanzibar Law Society Act, No.706/06/2022

2019

act
Sheria ya Utawala wa Baraza la Wawakilishi, Act No.606/06/2022

2019

act
The Administration of the House of Representatives, Act No.606/06/2022

2019

act
Sheria ya Kuwaenzi Viongozi wa Kitaifa, Act No.506/06/2022

2019

act
The National Leaders Honouring Act, No.506/06/2022

2019

act
Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Fedha za Umma), Act No.406/06/2022

2019

act
The Finance(Public Revenue Management) Act, No.406/06/2022

2019

act
Sheria ya Makisio na Matumizi, No.306/06/2022

2019

act
The Appropriation Act, No.306/06/2022

2019

act
Sheria ya Wakala wa Serikali wa Huduma za Matrekta na Zana za Kilimo Act, No.206/06/2022

2019

act
The Government Agency for Tractors and Farm Machineries Services Act, No.206/06/2022

2019

act
Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Act, No.106/06/2022

2019

act
Written Laws (Miscellaneous Amendment), Act No.106/06/2022

2019

act
Sheria ya Vyama vya Ushirika Zanzibar, Act No. 1503/06/2022

2018

act
The Zanzibar Cooperative Societies Act, No. 1503/06/2022

2018

act
Sheria ya Mamlaka ya Ukuzaji na Kulinda Vitega Uchumi Zanzibar, Act No. 1403/06/2022

2018

act
The Zanzibar Investment Promotion and Protection Authority Act, No. 1403/06/2022

2018

act
Sheria ya Msaada wa Kisheria, Act No. 1303/06/2022

2018

act
The Legal Aid Act, No. 1303/06/2022

2018

act
Sheria ya Wakala wa Serikali wa Uchapaji Zanzibar, Act No. 1203/06/2022

2018

act
The Zanzibar Government Printing Press Agency Act, No. 1203/06/2022

2018

act
Sheria ya Usimamizi wa Mahakama, Act No. 1103/06/2022

2018

act
The Judiciary Administration Act, No. 1103/06/2022

2018

act
Sheria ya Ofisi ya Mkaguzi Mkuu wa Elimu, Act No. 1003/06/2022

2018

act
Office of the Chief Inspector of Education Act, No. 1003/06/2022

2018

act
Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Fedha za Umma), Act No.903/06/2022

2018

act
The Finance(Public Revenue Management) Act, No.903/06/2022

2018

act
Sheria ya Makisio na Matumizi, No.803/06/2022

2018

act
The Appropriation Act, No.803/06/2022

2018

act
Sheria ya Mwenendo wa Jinai, Act No.703/06/2022

2018

act
The Criminal Procedure Act, No.703/06/2022

2018

act
Sheria ya Adhabu, Act No.603/06/2022

2018

act
The Penal Act, No.603/06/2022

2018

act
Sheria ya Ushindani halalai wa Biashara na Kumlinda Mtumiaji ya Zanzibar, Act No.503/06/2022

2018

act
The Fair Competition and Consumer Protection Act, No.503/06/2022

2018

act
Sheria ya Uchaguzi, Act No.403/06/2022

2018

act
The Election Act, No.403/06/2022

2018

act
Sheria ya Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar Act, No.303/06/2022

2018

act
The Zanzibar Civil Status Registration Agency Act, No.303/06/2022

2018

act
Sheria ya Wakala wa Maendeleo ya viwanda Vidogo Vidogo, Vidogo na vya Kati, Zanzibar Act, No.203/06/2022

2018

act
The Zanzibar Micro, Small and Medium Industrial Development Agency Act, No.203/06/2022

2018

act
Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Act, No.103/06/2022

2018

act
Written Laws (Miscellaneous Amendment), Act No.103/06/2022

2018

act
Sheria ya Baraza la Taifa la Biashara, No.1003/06/2022

2017

act
Zanzibar National Business Council, No.1003/06/2022

2017

act
Kadhi’s Court, Act No.903/06/2022

2017

act
Sheria ya Mahakama ya Kadhi , No.903/06/2022

2017

act
Sheria ya Ushuru wa Bidhaa, No.803/06/2022

2017

act
The Exercise Duty, Act No.803/06/2022

2017

act
Sheria ya Ushuru wa Stempu, No.703/06/2022

2017

act
The Stamp Duty, Act No.703/06/2022

2017

act
Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Fedha za Umma), Act No.603/06/2022

2017

act
The Finance(Public Revenue Management) Act, No.603/06/2022

2017

act
Sheria ya Makisio na Matumizi, No.503/06/2022

2017

act
The Appropriation Act, No.503/06/2022

2017

act
Sheria ya (Marekebisho) ya Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma Act, No.403/06/2022

2017

act
The Zanzibar Public Leaders’ Code of Ethics(Amendment) Act, No.403/06/2022

2017

act
Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Chakula, Dawa na Vipodozi Act, No.303/06/2022

2017

act
The Zanzibar Food, Drugs and Cosmetics (Amendment) Act, No.303/06/2022

2017

act
Sheria ya Bendera ya Zanzibar, Nembo ya Serikali, Wimbo wa Taifa wa Zanzibar na Wimbo Maalum, Act No.203/06/2022

2017

act
The Zanzibar Flag, Public Seal, Zanzibar National Anthem and Special Anthem Act, No.203/06/2022

2017

act
Sheria ya Kuanzisha Afisi ya Tume ya Uchaguzi Zanzibar Act, No.103/06/2022

2017

act
The Establishment of the Zanzibar Electoral Commission Office, Act No.103/06/2022

2017

act
Sheria ya usimamizi wa Fedha za Umma, No.1202/06/2022

2016

act
Public Finance Management Act, No. 1202/06/2022

2016

act
Sheria ya Ununuzi na Uondoshaji wa Mali za Umma Act, No.1102/06/2022

2016

act
The Public Procurement and Disposal of Public Assets Act, No. 1102/06/2022

2016

act
Sheria ya Marekebisho ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii, No.1002/06/2022

2016

act
The Zanzibar Social Security Fund (Amendment), No.1002/06/2022

2016

act
Sheria ya Ushahidi, No.902/06/2022

2016

act
The evidence Act, No.902/06/2022

2016

act
Sheria ya Marekebisho ya Kumi na Moja ya Katiba ya Zanzibar, No.802/06/2022

2016

act
Sheria ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar (Marekebisho), No.702/06/2022

2016

act
The State University of Zanzibar(Amendment) Act, No.702/06/2022

2016

act
Sheria ya (Utafutaji na Uchimbaji) Mafuta na Gesi Asilia, No.602/06/2022

2016

act
The Oil and Gas(Upstream) Act, No.602/06/2022

2016

act
Sheria ya marekebisho ya Sheria mbalimbali, No.502/06/2022

2016

act
The Miscellaneous Amendment Act, No.502/06/2022

2016

act
The Zanzibar Institute of Education Act, No.402/06/2022

2016

act
Sheria ya Taasisi ya Elimu Zanzibar, No.402/06/2022

2016

act
The Mnazi Mmoja Hospital Act, No.302/06/2022

2016

act
Sheria ya Hospitali ya Mnazi Mmoja Act, No.302/06/2022

2016

act
The Appropriation Act, No.202/06/2022

2016

act
Sheria ya Makisio na Matumizi Act, No.202/06/2022

2016

act
The Finance(Public Revenue Management) Act, No.102/06/2022

2016

act
Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Mapato), Act No.101/06/2022

2016

act
The Appropriation Act, No.1001/06/2022

2015

act
The Finance(Public Revenue Management) Act, No.901/06/2022

2015

act
Public Private Partnership Act, No.801/06/2022

2015

act
The Zanzibar Arts and Censorship Council Act, No.701/06/2022

2015

act
The Land Commission Act, No.601/06/2022

2015

act
The Valuers Registration Act, No.501/06/2022

2015

act
The Zanzibar Public Leaders Code of Ethic Act, No.401/06/2022

2015

act
The Zanzibar Environmental Management Act, No.301/06/2022

2015

act
JKU Security Guard Agency Act, No.201/06/2022

2015

act
Zanzibar Disaster Risk Reduction and Management Act, No.101/06/2022

2015

act
The Regional Administration Act, No.801/06/2022

2014

act
The Zanzibar Local Government Authority Act, No.701/06/2022

2014

act
Zanzibar House Corporation Act, No.601/06/2022

2014

act
The Zanzibar Nurses and Midwives Council Act, No.501/06/2022

2014

act
The Appropriation Act, No.401/06/2022

2014

act
The Finance(Public Revenue Management) Act, No.301/06/2022

2014

act
The Clove Development Act, No.201/06/2022

2014

act
Zanzibar Plant Breeders’ Right Act, No.101/06/2022

2014

act
Zanzibar HIV and AIDS Prevention and Management Act, No.1801/06/2022

2013

act
The Road (Amendment) Act, No.1701/06/2022

2013

act
The Zanzibar Youth Council Act, No.1601/06/2022

2013

act
The Companies Act, No.1501/06/2022

2013

act
The Zanzibar Trading Act, No.1401/06/2022

2013

act
The Business Licencing Regulatory System Act, No.1301/06/2022

2013

act
An Act to amend various Laws of Land Act, No.1201/06/2022

2013

act
An appropriation Act,No.1101/06/2022

2013

act
The Finance(Public Revenue Management) Act, No.1001/06/2022

2013

act
The Zanzibar Commercial Court(High Court Division) Act, No.901/06/2022

2013

act
The Written Laws(Miscellanious Amendments) Act, No.801/06/2022

2013

act
The Zanzibar Utilities Regulatory Authority Act, No.701/06/2022

2013

act
The Attorney General’s Chambers(Discharge of Duties) Act, No.601/06/2022

2013

act
The Zanzibar Ports Corporation(Amendment)Act, No.501/06/2022

2013

act
The Zanzibar Broadcasting Corporation Act, No.401/06/2022

2013

act
The Zanzibar Shipping Corporation Act, No.301/06/2022

2013

act
The Zanzibar Maritime Transport(Amendment) Act, No.201/06/2022

2013

act
The Political Parties(Grant of Subvention) Act, No.101/06/2022

2013

act
The Public and Environmental Health Practitioners Act, No.1501/06/2022

2012

act
The Registration of Zanzibar Resident (Amendment) Act, No.1401/06/2022

2012

act
The Zanzibar Business and Property Registration Agency Act, No.1301/06/2022

2012

act
The Business Entity Registration Act, No.1201/06/2022

2012

act
The Public and Environmental Health Act, No.1101/06/2022

2012

act
An Appropriation Act, No.1001/06/2022

2012

act
The Finance (Public Revenue Management) Act, No.901/06/2022

2012

act
The Zanzibar Agricultural Research Institute Act, No.801/06/2022

2012

act
The Zanzibar Tourism (Amendment) Act, No.701/06/2022

2012

act
The Zanzibar Educational Measurement and Evaluation Council Act, No.601/06/2022

2012

act
The Public Service(Amendment) Act, No.501/06/2022

2012

act
The Zanzibar Constituency Development Fund, Act No.401/06/2022

2012

act
The Zanzibar Planning Commission Act, No.301/06/2022

2012

act
The Political Leaders Retirement Benefits Act, 2012 Act No.201/06/2022

2012

act
Zanzibar Anti-Corruption and Economic Crimes Act, 2012 Act No.101/06/2022

2012

act
The Written Laws(Miscellaneous Amendment) Act, No.1201/06/2022

2011

act
The Zanzibar State Trading Corporation Act, No.1101/06/2022

2011

act
The Establishment of the Chief Government Chemist Laboratory Act, No.1001/06/2022

2011

act
The Zanzibar Aerodromes Act, No.901/06/2022

2011

act
The Zanzibar Airports Authority Act, No.801/06/2022

2011

act
The appropriation Act, No.701/06/2022

2011

act
The Children Act, No.601/06/2022

2011

act
The Zanzibar Food Security and Nutrition Act, No.501/06/2022

2011

act
The Secured transactions of Movable Properties Act, No.401/06/2022

2011

act
The Zanzibar Higher Education Loans Board Act, No.301/06/2022

2011

act
The Public Service Act, No.201/06/2022

2011

act
The Zanzibar Standards Act, No.101/06/2022

2011

act
The Land Tenure(Amendment) Act, No.1101/06/2022

2010

act
The Zanzibar Condominium Act No. 1001/06/2022

2010

act
Sheria ya Marekebisho ya Kumi ya Katiba ya Zanzibar 1984, No.901/06/2022

2010

act
An Appropriation Act, No.801/06/2022

2010

act
The Fisheries Act, No.701/06/2022

2010

act
The Referendum Act, No.601/06/2022

2010

act
The Zanzibar Sports Council Act,No.501/06/2022

2010

act
The Stone Town Conservation and Development Authority Act, No.401/06/2022

2010

act
The Government Proceedings Act, No.301/06/2022

2010

act
The Officce of the Director of Public Prosecutions Act, No.201/06/2022

2010

act
The Zanzibar Broadcasting Commission (Amendment) Act, No.101/06/2022

2010

act
The State University of Zanzibar(Amendment) Act, No.1101/06/2022

2009

act
The Anti Money Laundering and Proceeds of Crime Act, No.1001/06/2022

2009

act
The Drugs and Prevention of Illicit Traffic Drugs Act, No. 901/06/2022

2009

act
The Zanzibar Revenue Board(Amendment) Act, No.801/06/2022

2009

act
The Tax Administration and Procedures Act, No.701/06/2022

2009

act
The Zanzibar Tourism Act, No.601/06/2022

2009

act
The Appropriation Act, No.501/06/2022

2009

act
The Finance(Public Revenue Management) Act, No.401/06/2022

2009

act
The Zanzibar Maritime Authority Act, No.301/06/2022

2009

act
The Karume Institute of Science and Technology Act, No.201/06/2022

2009

act
The Censorship and Cinematographic Exhibitions Act, No.101/06/2022

2009

act
The Property Tax Act, No.1401/06/2022

2008

act
The Zanzibar Road Fund(Amendment) Act, No.1301/06/2022

2008

act
The Zanzibar Social Security Fund(Amendment) Act, No.1231/05/2022

2008

act
The Establishment of the Corporation Government Newspapers Act, 1131/05/2022

2008

act
An Appropriation Act, No.1031/05/2022

2008

act
The Finance(Public Revenue Management) Act, No.931/05/2022

2008

act
Act No 831/05/2022

The Zanzibar Institute of Tourism and Development Act, No.731/05/2022

2008

act
Act No 631/05/2022

The Architects, Engineers and Quantity Surveyor’s Registration Act, No.531/05/2022

2008

act
The Zanzibar Industrial Property Act, No.431/05/2022

2008

act
The Establishment of Zanzibar Institute of Archives Act, No.331/05/2022

2008

act
The Swahili Council(Amendment)Act, No.231/05/2022

2008