HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

House Comittee's Timetable

The House Oversight Committee Timetables


No Document's Name Date Download
No Document's Name Date Download
1 Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari 31/10/2016 - 11/11/2016 Download
2 Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala 31/10/2016 - 11/11/2016 Download
3 Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa 31/10/2016 - 11/11/2016 Download
4 Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi 31/10/2016 - 11/11/2016 Download
5 Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na Mashirika (P.A.C) 31/10/2016 - 11/11/2016 Download

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected