HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Committee Reports

All House of Representatives Committee's Reports


Committee Name Document Name Year Download
Committee Name Document Name Year Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali(PAC) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali(PAC) kwa mwaka 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika ya Umma(LAAC) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika ya Umma(LAAC) kwa mwaka wa fedha 2017/2018 na 2019/2020 2022 Download
Kamati ya Bajeti Ripoti ya Kamati ya Bajeti ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Ustawi Ripoti ya Kamati ya Ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Uchumi Ripoti ya Kamati ya Uchumi ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar 2022 Download
Kamati ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati Ripoti ya Kamati ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kilimo, Biashara na Utalii Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Kilimo, Biashara na Utalii kwa mwaka wa fedha 2021/2022. 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa Ripoti ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2022 Download

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events