HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Committee Reports

All House of Representatives Committee's Reports


Committee Name Document Name Year Download
Committee Name Document Name Year Download
Kamati ya Kanuni na Sheria ndogo ndogo Ripoti ya Kamati ya Kanuni na Sheria ndogo ndogo kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017 Download
Kamati ya Bajeti Ripoti ya Kamati ya Bajeti ya Baraza la Wawakilishi- Zanzibar kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na Mashirika (P.A.C) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) ya Baraza la Wawakilishi na Mashirika 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano Ripoti ya Kamati ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Ripoti ya Kamati ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Ripoti ya Kamati ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii Ripoti ya Kamati kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Ripoti ya Kamati kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Ripoti ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017 Download
Kamati Ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Ripoti ya Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2016/17 2016 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Ripoti ya Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi ya Baraza la Wawakilishi, katika kufuatilia utendaji wa shughuli za serikali kwa mwaka wa fedha 2016/2017 2016 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na Mashirika (P.A.C) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) ya Baraza la Wawakilishi na Mashirika 2016/17 2016 Download
Kamati ya Maendelo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Ripoti ya Kamati ya Maendelo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii ya Baraza la Wawakilishi kwa Mwaka wa Fedha 2016/17 2016 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Ripoti ya Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala ya Baraza la Wawakilishi kwa Mwaka wa Fedha 2016/17 2016 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Ripoti ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2016/2017 2016 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Ripoti ya Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo ya Baraza la Wawakilishi kwa Mwaka wa Fedha 2016/17 2016 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) ya Baraza la Wawakilishi 2007/2008 2007 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Ripoti ya Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2011/12 2011 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Ripoti ya Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo ya Baraza la Wawakilishi kwa Mwaka wa Fedha 2011/12 2011 Download
Kamati ya Maendelo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Ripoti ya Kamati ya Maendelo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii ya Baraza la Wawakilishi kwa Mwaka wa Fedha 2011/12 2011 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Ripoti ya Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala ya Baraza la Wawakilishi kwa Mwaka wa Fedha 2011/12 2011 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) ya Baraza la Wawakilishi 2011/12 2011 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) ya Baraza la Wawakilishi 2012/13 2012 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) ya Baraza la Wawakilishi 2013/14 2013 Download
Kamati ya Maendelo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Ripoti ya Kamati ya Maendelo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii ya Baraza la Wawakilishi kwa Mwaka wa Fedha 2013/14 2013 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Ripoti ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2013/14 2013 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) ya Baraza la Wawakilishi 2014/15 2014 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Ripoti ya Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2014/15 2014 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Ripoti ya Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2014/15 2014 Download
Kamati ya Maendelo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Ripoti ya Kamati ya Maendelo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii ya Baraza la Wawakilishi kwa Mwaka wa Fedha 2014/15 2014 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Ripoti ya Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo ya Baraza la Wawakilishi kwa Mwaka wa Fedha 2014/15 2014 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Ripoti ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2014/15 2014 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Ripoti ya Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala ya Baraza la Wawakilishi kwa Mwaka wa Fedha 2014/15 2014 Download

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected