HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Chairperson's Reports

All House of Representatives Chairpersons's Reports


Committee Name Document Name Year Download
Committee Name Document Name Year Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na Mashirika (P.A.C) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) ya Baraza la Wawakilishi na Mashirika kwa mwaka wa fedha 2016/17 2016 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Marekebisho ya Sheria ya Chakula, Dawa na Vipodozi 2017 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Nembo na Sheria ya Bendera 2017 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Tume ya Uchaguzi. 2017 Download
Kamati Ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Maoni ya Kamati ya kuhusu Mswada wa Sheria ya Kureke bisha Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii N amba 2 ya 2005 2016 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusu mswaada wa Sheria ya kufuta na kutunga upya Sheria ya ushahidi sura ya Tano na masuala yanayohusiana nayo 2016 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hutuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswada wa Sheria ya marekebisho ya Kumi na Moja ya Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 2016 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar (SUZA). 2016 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Hutuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswada wa Sheria ya usimamizi ( Utafutaji na Uchimbaji) wa Mafuta na Gesi asilia. 2016 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hutuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbali mbali na kuweka masharti yaliyo bora kuhusiana na mambo hayo 2016 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya kuanzisha Taasisi ya Elimu ya zanzibar na mambo yanayohusiana na hayo 2016 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka 2016/17 2016 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko kwa mwaka 2016/17 2016 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usfirshaji kwa mwaka 2016/17 2016 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Ardhi, Maji, Nishati na Mazingira kwa mwaka 2016/17 2016 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka 2016/17 2016 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto 2016/17 2016 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo, Maliasili, Migugo na Uvuvi 2016/17 2016 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Habari, Utalii, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa Fedha 2016/17 2016 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ 2016/17. 2016 Download
Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali(P.AC) Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya P.A.C kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali 2016/17 2016 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawalabora 2016/17 2016 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa BLM 2016/17 2016 Download
Kamati ya Wenyeviti wa Kamati za Kudumu za Baraza la Wawakilishi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya Wenyeviti wa Kamati za Kudumu za Baraza la Wawakilishi kuhusu Mswaada wa Sheria ya kutoza kodi na ukusanyaji na udhibiti wa Mapato 2016 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais 2016/17 2016 Download
Kamati ya Wenyeviti wa Kamati za Kudumu za Baraza la Wawakilishi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya Wenyeviti wa Kamati za Kudumu za Baraza la Wawakilishi kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya Bajeti ya Serikali, muelekeo wa Uchumi na Mpango wa Maendeleo kwa mwaka 2016/2017. 2016 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya kuanzisha Baraza la Sanaa na Sensa ya Filamu na Utamduni 2015 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya P.A.C kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali 2015/16 2015 Download
Kamati ya Wenyeviti wa Kamati Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Mapato) 2015/16 2015 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Kuanzisha wakala wa Ulinzi - JKU. 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Miradi ya Maridhiano 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Usimamizi wa Mazingira 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Kupunguza na Kukabiliana na Maafa Zanzibar 2015 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Utalii na Michezo kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi, Makaazi, Maji na Nishati kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Uwezeshaji, Ustawi wa Jamii, Vijana, Wanawake na Watoto kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nchi ORKUU kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nchi ORTMIM kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu utekelezaji wa Bajeti ya Ofisi ya Rais, Ikulu na Utawala bora kwa mwaka 2015/16 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais 2015/16 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais kwa mwaka 2015/16 2015 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo na Maliasili kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected