HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Bills

All House of Representatives Bills


Bill Name Intro Date Stages Passed Date Download
Bill Name Intro Date Stages Passed Date Download
A Bill for an Act to amend various laws 2016-08-04 Passed 2016-09-28 Download
A Bill for an Act to provide the Oil and Gas (Upstream) 2016-08-04 Passed 2016-09-26 Download
Mswada wa Sheria ya kurekebisha Sheria ya Chuo Kikuu chaTaifa cha Zanzibar 2016-08-04 Passed 2016-09-23 Download
A Bill for An Act to Establish the Zanzibar Institute of Education 2016-08-04 Passed 2016-09-21 Download
An act to enact Public finance Act 2016-09-30 Passed 2016-11-30 Download
Mswada wa Sheria wa kutunga Sheria ya Usimamizi wa Fedha za Umma 2016-09-30 Passed 2016-11-30 Download
A Bill for an Act to Repeal the Public Procurement and Disposal of Public Assets Act, No. 9 of 2005 2016-09-30 Passed 2016-11-29 Download
Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Manunuzi na Uuzaji wa Mali za Serikali Nam. 9 ya Mwaka 2005 2016-09-30 Passed 2016-11-29 Download
A Bill for An Act to Amend the Zanzibar Social Security Fund Act, No. 2 of 2005 2016-09-30 Passed 2016-11-28 Download
Mswada wa Sheria ya kurekebisha Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Nam. 2 ya 2005 2016-09-30 Passed 2016-11-28 Download
Mswada wa Sheria ya kurekebisha Amri ya Barabara 2013-10-09 Passed 2013-12-12 Download
Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Ofisi ya Mwanasheria Mkuu 2013-01-16 Passed 2013-04-04 Download
A Bill for an Act to Establish the Attorney Generals Chambers Office 2013-01-16 Passed 2013-04-04 Download
Mswada wa Sheria ya kufuta na kuweka Sheria ya Biashara Zanzibar. 2013-08-06 Passed 2013-10-16 Download
A Bill to Amend Various Laws of Land 2013-08-06 Passed 2013-10-14 Download
Mswada wa Sheria Kurekebisha Sheria mbali mbali za Ardhi. 2013-08-06 Passed 2013-10-14 Download
Mswaada wa Sheria ya Kampuni, 2013 2013-08-06 Passed 2013-10-10 Download
The Zanzibar Disaster Risk Reduction and Management Bill of 2015 2015-02-05 Passed 2017-01-18 Download
Mswaada wa Sheria ya Kukabiliana na Maafa Zanzibar, 2015 2015-02-05 Passed 2017-01-18 Download

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected