HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Acts

Acts of House of Representatives Zanzibar, from 1984 to date

Please Select Year:

List of Acts Year Enacted
Name: The Anti Money Laundering and Proceeds of Crime (Amendment) Act, No.1/2022 Year: 2022
An Act to Amend the Anti Money Laundering and Proceeds of Crime Act, No. 10 of 2009
Read more
Name: Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Udhibiti wa Fedha Haramu na Mapato yatokanayo na Uhalifu, Act No.1/2022 Year: 2022
Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Udhibiti wa Fedha Haramu na Mapato yatokanayo na Uhalifu Nam. 10 ya 2009
Read more
Name: The Zanzibar Economic Empowerment Agency, Act No. 2/2022. Year: 2022
Act to Establish Zanzibar Economic Empowerment Agency and other matters related thereto
Read more
Name: Sheria ya Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Zanzibar, Act No.2/2022 Year: 2022
Sheria ya Kuanzisha Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Zanzibar na mambo mengine yanayohusiana na hayo
Read more


Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events