HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Select Committees Reports

All select' Reports


No Document's Name Year Download
No Document's Name Year Download
1 Ripoti ya Kamati Teule ya Kuchunguza Majengo ya Skuli 19 za Sekondari za Zanzibar zilizojengwa chini ya Mradi wa ZABEIP 2018 Download
2 Ripoti ya Kamati Teule ya Baraza la Wawakilishi kuchunguza upotevu wa Nyaraka uliotokea katika Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu za Taifa Zanzibar. 2015 Download
3

Ripoti ya Kamati Teule ya Baraza la Wawakilishi iliyoundwa kuchunguza Migogoro ya Ardhi Aanzibar, 2013

2013 Download
4

Ripoti ya Kamati Teule ya kuchunguza Utendaji wa Baraza la Manispaa, Zanzibar

2012 Download
5 Ripoti ya Kamati Teule ya kuchunguza Utendaji wa Shirika la Umeme Zanzibar (ZECO). 2012 Download
6

Ripoti ya Kamati Teule ya kufatilia Mambo mbali mbali yalioibuka katika Kikao cha Bajeti

2011 Download

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events