Hon. Zubeir Ali Maulid
Speaker of the House

Profile

Roles

Raya Issa Msellem
Clerk of the House

Profile

Roles

MEMBERS OF THE HOUSE

All Members

Upcoming Events

Video & Live Stream

Kumalizika Mkutano wa 10 wa Baraza la Kumi la Wawakilishi ambao ulijadili Ripoti za Kamati