Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na mashirika (PAC)

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

File Type: pdf
Categories: Committee Reports