Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa

Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na Bajeti ya Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2020/2021