Document Category: Budgets

Hon. Lela Muhamed Mussa

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Rahma Kassim Ali

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Masoud Ali Mohammed

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Haroun Ali Suleiman

Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Mudrik Ramadhan Soraga

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Dr. Saada Mkuya Salum

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Jamal Kassim Ali

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2021/2022