Document Category: Budgets

Hon. Abdulla Hussein Kombo

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Tabia Maulid Mwita

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Suleiman Masoud Makame

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Riziki Pembe Juma

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Nassor Ahmed Mazrui

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Dr. Soud Nahoda Hassan

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Omar Said Shaaban

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Biashara na maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2021/2022

Hon. Simai Mohammed Said

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2021/2022