Document Category: Budgets

Hon. Omar Said Shaaban

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Shamata Shaame Khamis

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Lela Muhamed Mussa

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Haroun Ali Suleiman

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Masoud Ali Mohammed

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Mudrik Ramadhan Soraga

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Jamal Kassim Ali

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Ikulu kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Harusi Said Suleiman

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Hemed Suleiman Abdulla

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2022/2023