Committee Reports

  • Committee Reports
  • Chairperson Reports
  • Select Reports

Committee NameDocument NameDateDownload
Kamati ya Kanuni na Sheria ndogo ndogo

Ripoti ya Kamati kuhusu Uchambuzi wa Kanuni na Sheria ndogo ndogo zilizowasilishwa mezani na Serikali kwa mwaka 2021

03/03/2022
Kamati ya Uchumi

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

01/03/2022
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na mashirika (PAC)

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

28/02/2022
Kamati ya kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC)

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

28/02/2022
Kamati ya Bajeti

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

23/02/2022
Kamati ya Ustawi wa Jamii

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

22/02/2022
Kamati ya Mawasiliano ardhi na Nishati

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

18/02/2022
Kamati ya Kilimo, Biashara na Utalii

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

17/02/2022
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa

Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

16/02/2022

Committee NameDocument NameDateDownload
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa

Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na Bajeti ya Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2020/2021

11/05/2021

Committee NameDocument NameYearDownload