HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

News from the House

Wawakilishi waanza kuchambua Bajeti, 2018/2019

MKUTANO wa Kumi (10) wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Zanzibar, umeanza leo  Jumatano Mei 9, 2018, na unatarajiwa kuchukua siku 35 hadi 40 za kazi.

Mkutano huo utajadili kujadili Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha wa 2018/2019 sambamba na kupokea miswada miwili ya sheria.

Ameitaja miswada hiyo kuwa ni pamoja na Mswada wa Sheria ya Fedha (Finance Bill) pamoja na Mswada wa Sheria ya kuidhinisha mtumizi ya Serikali kwa mwa 2018/19.

Katibu wa Baraza hilo Raya Issa Msellem amesema  katika mkutano huu jumla ya Maswali   279 yataulizwa pamoja na kujadili Ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali ya mwaka 2015/2016 pamoja na Ripoti ya mwaka ya Utekelezaji wa Kazi za Mamlaka ya kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Zanzibar -2017 .

Amesema bajeti ni nyenzo muhimu na muhimili wa maendeleo  na ustawi wa jamii  hivyo amewaomba wananchi kufuatilia mchakato wa Bajeti  kwenye Baraza na kushirikiana ipasavyo na Wawakilishi wao  na wahakikishe kwamba bajeti inaakisi  maisha yao ya kila siku  kulingana na wakati  uliopo.

Aidha  amesema hivi sasa ni wakati muwafaka  wa wananchi  kuwatosheleza  Wawakilishi wao  pamoja na Wajumbe wenyewe  kufanya utafiti ili hatimae kuhakikisha  maudhui ya mijadala ya shughuli za kila Wizara yanalenga  juu ya Sera na Sheria za  Fedha, Utawala na Utendaji bora wa shughuli za Umma.


Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected