HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

News from the House

Mkutano wa Sita wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Waanza

Mkutano wa Sita wa Baraza la Tisa la  Wawakilishi Zanzibar unaumeanza  siku ya Jumatano tarehe 10 Mei, 2017, ambapo Makamo wa Pili wa Rais Mhe Balozi Seif Ali Iddi amewasilisha Bajeti ya Ofisi yake.

Awali akitoa muhtasari wa Shughuli za Mkutano huo kwa wandishi wa habari  katibu wa Baraza la Wawakilishi Raya Issa Msellem amesema  mkutano huo unaotarajiwa kuchukua takriban mwezi mmoja na nusu utakua na shughuli kuu sita kama ifuatavyo.

1.   Maswali na Majibu.

Maswali  182 yameratibiwa kwa ajili ya kujibiwa kwenye Mkutano huu.

2.   Majadiliano ya Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2017/2018.

3.   Miswada ya Sheria

Miswada ya Sheria itawasilishwa na kujadiliwa, Miswada yenyewe ni:-

i.             Mswada wa Sheria ya Fedha (Finance Bill)

ii.           Mswada wa Sheria ya Kuidhinisha Matumizi ya Serikali kwa Mwaka 2017/2018.

iii.          Mswada wa Sheria ya (Marekebisho) ya Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma Nam. 4 ya mwaka 2015.

Miswada ya Dharura

iv.          Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Ushuru wa Stempu (Stamp Duty) na kuwekwa Sheria Mpya ya Ushuru wa Stempu.

v.            Mswada wa Sheria ya Ushuru wa Bidhaa  (Exercise Duty)

 

4.   Ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali ya Mwaka 2014/2015.

 

5.   Taarira za Serikali Kuhusu Utekelezaji wa Hoja.

i)             Taarifa ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais  kuhusu Utekelezaji wa Maazimio ya Hoja ya Baraza la Wawakilishi kuhusiana na Uingizaji na Utumiaji wa Madawa ya Kulevya Zanzibar, na

 

ii)           Taarifa ya Wizara ya Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto kuhusu utekelezaji wa Maazimio ya Hoja ya Baraza la Wawakilishi kuhusiana na Uimarishaji wa Mfumo mzima wa Kisheria na Uendeshaji wa Kesi za Udhalilishaji wa Wanawake na Watoto.

 

6.   Mswada kusoma kwa mara ya kwanza ambayo Serikali itaileta kabla ya kuahirishwa kwa Mkutano huu wa Baraza.


Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected