HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

News from the House

BLW lapata Mjumbe Mpya.

BLW lapata Mjumbe Mpya.

Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid  amemuapisha Ndugu  Ahmada Yahya Abdulwakil kuwa Mjumbe wa Baraza la Wawakilishi na kufanya Baraza hilo kuwa na idadi ya wajumbe 87 hivi sasa.

Mheshimiwa Ahmada  ameteuliwa  Mei 15 Mwaka huu  na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mh. Dkt Ali Mohamed Shein  kupitia uwezo wake wa Kikatiba.

Uteuzi huo ameufanya kwa mujibu wa uwezo aliopewa chini ya kifungu cha 66 cha Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984.

Kifungu hicho hicho kinampa uwezo wa kuchagua watu kumi awenye sifa sa kuwa wajumbe wa Baraza la wawakilishi na hadi hivi sasa tayari ameshatumia nafasi tisa.

Mchanganuo kamili ya Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi hadi hivi sasa ni kama ifuatavyo.

 

1.    Wajumbe wa kuchanguliwa kutoka majimboni  = 54

2.   Wajumbe wa Kuteuliwa na Rais waZanzibar      = 9

3.   Wajumbe wa viti Maalum vya Wanawake          = 22

4.   Mwanasheria Mkuu                                          =  1

5.   Spika                                                                 = 1

                    Jumla                                                   = 87


Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected