HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

News from the House

Mkutano wa Tano wa BLW wamalizika, Ujao ni Mei 10, 2017

Mkutano wa Tano wa Baraza  la Tisa la Wawakilishi Zanzibar  umemalizika  Ijumaa ya Tarehe 3/3/2017. Mkutano huo ulioanza  Jumatano ya tarehe 15/2/2017 ulidumu kwa muda wa wiki tatu.

 Mambo muhimu yaliyojiri katika Mkutano huu ni  pamoja na Kujadili na kupitisha Miswada mitatu ya Sheria ambayo ni ;-

1.    Mswada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Tume ya Uchaguzi nambari 9 ya Mwaka 1992

2.   Mswada wa Sheria ya kufuta sheria ya Nembo nambari 1 ya mwaka 1985 na Sheria ya Bendera ya Zanzibar nambari 12 ya mwaka 2004 na kutunga sheria inayoweka masharti bora yanayohusiana na Bendera ya Zanzibar, Nembo ya Serikali ya MAPINDUZI ya Zanzibar na Wimbo wa Taifa wa Zanzibar ya Mwaka 2016 na mambo mengine yanayohusiana na hayo.

3.     Mswada wa Marekebisho ya Sheria ya Chakula, Dawa na Vipodozi, Sheria nambari 2 ya mwaka 2006.

 

         Aidha  Mswada wa Sheria (Marekebisho) ya sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma Na 4 ya Mwaka 2015 ulisomwa kwa mara ya Kwanza  katika mkutano huu na Unatarajiwa kusomwa  kwa Mara ya Pili na Kujadiliwa Katika Mkutano Ujao wa Baraza la Wawakilishi.

Vile vile  Mkutano huu  ulipokea Ripoti 7 za Kamati za Kudumu za Baraza  pamoja na  kujadili   Hoja Binafsi Mbili zilizoletwa na Mwakilishi wa Jimbo la Mpendae Mh. Mohammed Said {Dimwa} inayohusu Dawa za Kulevya na ile ya Mwakilishi wa Jimbo la Kiwengwa Mh. Asha Abdalla Mussa iliyohusu uimarishaji wa mfumo mzima wa Kisheria unaoshughulikia uendeshaji wa Kesi za udhalilishaji wa Wanawake na Watoto Zanzibar.

 

Baraza la Wawakilishi Zanzibar  limeahirishwa hadi Jumatano ya Tarehe 10 Mwezi Mei mwaka 2017.


Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected