HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Member's Contributions

Zanzibar House of Representatives consists of the following categories of Members:-

1. Members elected to represent constituencies.

2. Special Women Seat Members

3. The Attorney General.

4. Members appointed by the President.


Whole MembersCurrent MembersCCM MembersCUF MembersMale MembersFemale Members
Elected Members50502822473
Presidential Nominees10108264
Special Women Seats20201109-20
Attorney General11--1-
Speaker111-1-
Total828248335527

17th HOUSE SESSION

Principal Questions Asked

Male MembersFemale MembersCCM MembersCUF MembersTOTAL
4102261743

Supplimentary Questions Asked

Male MembersFemale MembersCCM MembersCUF MembersTOTAL
84165347100

Principal and Supplimentary Questions Asked per Ministries

SnoMinistriesPrincipal QuestionsSupplimentary Questions
1Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Ikulu na Utawala Bora(WNORIUB)13
2Wizara ya Fedha (WF)--
3Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais,Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ. (WNORTMIMSMZ)--
4Wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais(WNOMKR)13
5Wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais (WNOMPR)613
6Wizara ya Katiba na Sheria (WKS)35
7Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano (WMM)616
8Wizara ya Ardhi, Maakazi, Maji na Nishati (WAMMN)12
9Wizara ya Afya (WA)1327
10Wizara ya Uwezeshaji, Ustawi wa Jamii, Vijana, Wanawake na Watoto (WUUJVWW)--
11Wizara ya Mifugo na Uvuvi (WMU) 13
12Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali (WEMA)24
13Wizara ya Kilimo na Maliasili (WKM)414
14Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko (WBVM)--
15Wizara ya Habari, Utamaduni Utalii na Michezo (WHUUM)513
16Wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais(WNOMKR)--
Total43100


Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected