Budgets

Full NameDocument NamePublished DateDownload
Hon. Saada Mkuya Salum

Hotuba ya Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2022/2023

14/06/2022
Hon. Saada Mkuya Salum

Hotuba ya Mpango wa Maendeleo na Mwelekeo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2022/2023

14/06/2022
Hon. Saada Mkuya Salum

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2022/2023

07/06/2022
Hon. Shaib Hassan Kaduara

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2022/2023

03/06/2022
Hon. Suleiman Masoud Makame

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2022/2023

01/06/2022
Hon. Rahma Kassim Ali

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2022/2023

30/05/2022
Hon Riziki Pembe Juma

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa mwaka wa fedha 2022/2023

26/05/2022
Hon. Dr. Khalid Salum Mohammed

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2022/2023

24/05/2022
Hon. Tabia Maulid Mwita

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2022/2023

20/05/2022
Hon. Simai Mohammed Said

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2022/2023

18/05/2022
Hon. Nassor Ahmed Mazrui

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2022/2023

16/05/2022
Hon. Omar Said Shaaban

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2022/2023

13/05/2022
Hon. Shamata Shaame Khamis

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2022/2023

11/05/2022
Hon. Lela Muhamed Mussa

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2022/2023

10/05/2022
Hon. Haroun Ali Suleiman

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2022/2023

09/05/2022
Hon. Masoud Ali Mohammed

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum kwa mwaka wa fedha 2022/2023

05/05/2022
Hon. Mudrik Ramadhan Soraga

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2022/2023

05/05/2022
Hon. Jamal Kassim Ali

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais Ikulu kwa mwaka wa fedha 2022/2023

30/04/2022
Hon. Harusi Said Suleiman

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2022/2023

28/04/2022
Hon. Hemed Suleiman Abdulla

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2022/2023

27/04/2022
Hon. Jamal Kassim Ali

Hotuba ya Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2021/2022

10/06/2021
Hon. Jamal Kassim Ali

Hotuba ya Mpango wa Maendeleo wa Serikali kwa mwaka wa fedha 2021/2022

10/06/2021
Hon. Jamal Kassim Ali

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2021/2022

05/05/2021
Hon. Abdulla Hussein Kombo

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

03/06/2021
Hon. Tabia Maulid Mwita

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2021/2022

02/06/2021
Hon. Suleiman Masoud Makame

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2021/2022

31/05/2021
Hon. Riziki Pembe Juma

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

29/05/2021
Hon. Nassor Ahmed Mazrui

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa mwaka wa fedha 2021/2022

27/05/2021
Hon. Dr. Soud Nahoda Hassan

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2021/2022

25/05/2021
Hon. Omar Said Shaaban

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Biashara na maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2021/2022

24/05/2021
Hon. Simai Mohammed Said

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2021/2022

21/05/2021
Hon. Lela Muhamed Mussa

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2021/2022

20/05/2021
Hon. Rahma Kassim Ali

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2021/2022

19/05/2021
Hon. Masoud Ali Mohammed

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum kwa mwaka wa fedha 2021/2022

17/05/2021
Hon. Haroun Ali Suleiman

Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2021/2022

14/05/2021
Hon. Mudrik Ramadhan Soraga

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2021/2022

13/05/2021
Hon. Dr. Saada Mkuya Salum

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2021/2022

08/05/2021
Hon. Dr. Khalid Salum Mohammed

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2021/2022

11/05/2021