Document Category: Budgets

Hon. Saada Mkuya Salum

Hotuba ya Mpango wa Maendeleo na Mwelekeo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Saada Mkuya Salum

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Afisi ya Rais, Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Shaib Hassan Kaduara

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Suleiman Masoud Makame

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Rahma Kassim Ali

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon Riziki Pembe Juma

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Tabia Maulid Mwita

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Hon. Simai Mohammed Said

Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2022/2023