HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Committees Recommendations and Implementation


Committee Name Document's Name Download
Committee Name Document's Name Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu.   Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo   Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii   Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano   Download
Kamati ya Sheria, Utawala bora na Idara Maalum   Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii   Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na Mashirika (P.A.C)   Download
    Download
    Download
     
     
     
     
     

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected