HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Wajumbe wa Bunge la Vijana Zanzibar, kutoka Mikoa na Wilaya mbali mbali washiriki katika Mkutano wa Bunge hilo uliofanyika tarehe 12/03/2018, katika Ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Chukwani Zanzibar. Mhe. Hamad Juma Masoud, Spika wa Baraza la vijana Zanzibar aongoza Mkutano wa Bunge hilo uliofanyika tarehe 12/03/2018, katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Chukwani Zanzibar. Mhe. Francisca Camilia, Waziri wa Ajira katika Serikali ya Vijana, akijibu maswali yaliyoulizwa kwa Wizara yake na Wajumbe wa Bunge la Vijana Zanzibar, katika Mkutano wa Bunge hilo uliofanyika siku ya tarehe 12/03/2018 Mhe. Dkt. Mwinyihaji Makame, mwenyekiti wa Kamati ya Ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi  akiwasilisha mbele ya baraza muhtasari wa ripoti wa kamati hiyo kwa mwaka 2017/2018 siku ya tarehe 20/02/2018 Mwenyekiti wa Kamati ya Kusimami Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Mhe. Omar Seif Abeid, akiwasilisha mbele ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Muhtasari wa Ripoti wa kazi za Kamati yake kwa mwaka 2017/2018 siku ya tarehe 14/02/2018

The Zanzibar House of Representatives is one of the two parts forming the Zanzibar Legislative organ. The Zanzibar President on one part and the Representatives on the other part of the House.

Zanzibar together with Mainland Tanzania forms the United Republic of Tanzania. The House of Representatives is legislative body for non Union matters in Zanzibar, while Union matters are dealt with the Parliament of the United Republic of Tanzania.

As a Representative body of the people, the Zanzibar House of Representatives is mandated to oversight the Government of Zanzibar.

Hotuba ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, wakati wa kutoa Hoja ya Kuakhirisha Mkutano wa Tisa wa Baraza la Tisa la Wawakilishi, 28-02-2018. Download

Kikao cha Kumi na Sita 2018-02-28 Download
Ripoti ya Kamati ya Kanuni na Sheria ndogo ndogo kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. Download
Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Kanuni na Sheria ndogo ndogo kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. Download

Current Events

Kumalizika kwa Mkutano wa Tisa wa Baraza la Tisa la Wawakilishi.

News from the House

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected