HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Mhe. Haji Omar Kheir, Waziri wa Nchi ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ akiwasilisha mbele ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa mwaka 2018-2019, siku ya tarehe 15/05/2018 Mwenyekiti wa Kamati ya Sheria Utawala Bora na Idara Maalum Mhe. Machano Othman Said akiwasilisha mbele ya Baraza la Wawakilishi, maoni ya Kamati yake kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nchi ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Mhe. Zuberi Ali Maulid akizungumza na Katibu wa Mambo ya Kale wa Oman Bw. Salim Mohammed , alipofika katika Ofisi za Baraza la Wawakilishi Chukwani kujionea shughuli za Mkutano wa Baraza zinavyoendeshwa. Mwakilishi wa Jimbo la Mgogoni Pemba Mhe Shehe Hamad Mattar, akichangia hutuba ya Bajeti ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi , wakati wa kuchangia hutuba hiyo ya bajeti ya matumizi kwa mwaka wa fedha wa 2018/2019. Spika wa Baraza la Wawakilishi Mhe. Zubeir Ali Maulid akichangia damu katika zoezi la uchangiaji wa damu salama lililoratibiwa na Ofisi ya Baraza la Wawakilishi mapema tarehe 12/05/2018 katika viwanja vya Baraza hilo Chuwani mjini Zanzibar. Jumla ya Chupa 101 zilipatikana katika zoezi hilo.

The Zanzibar House of Representatives is one of the two parts forming the Zanzibar Legislative organ. The Zanzibar President on one part and the Representatives on the other part of the House.

Zanzibar together with Mainland Tanzania forms the United Republic of Tanzania. The House of Representatives is legislative body for non Union matters in Zanzibar, while Union matters are dealt with the Parliament of the United Republic of Tanzania.

As a Representative body of the people, the Zanzibar House of Representatives is mandated to oversight the Government of Zanzibar.

Taarifa ya shughuli za Mkutano wa Kumi wa Baraza la Tisa la Wawakilishi, utakao jadili Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa Fedha 2018/2019. Download

Ratiba ya Mkutano wa Kumi wa Baraza la Tisa la Wawakilishi. Download

Kikao cha Ishirini na Tisa 2018-06-25 Download

Taarifa ya Spika wa Baraza la Wawakilishi, juu ya kuvuliwa Uanachama wa Chama cha Mapinduzi Mwakilishi wa Jimbo la Jang'ombe. 06/06/2018 Download

Events

Kuanza kwa Mkutano wa Kumi wa Baraza la Tisa la Wawakilishi.

Bills by Stages


News from the House

 • Wawakilishi wachangia Damu

  Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid amewahimiza Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kuwahamasisha wananchi katika majimbo yao umuhimu wa kuchangia damu kwa hiari.

 • Wawakilishi waanza kuchambua Bajeti, 2018/2019

  MKUTANO wa Kumi (10) wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Zanzibar, umeanza leo Jumatano Mei 9, 2018, na unatarajiwa kuchukua siku 35 hadi 40 za kazi.

 • BLW, Bunge la Iran kushirikiana zaidi

  Bunge la iran limeahidi kuimarisha uhusiano na Zanzibar katika sekta za viwanda kilimo na utalii kupitia Baraza la Wawakilishi.

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected