HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Mhe. Mohammed Said Mohammed(Dimwa), Muwakilishi wa Jimbo la Mpendae Zanzibar, akiwasilisha mbele ya Baraza la Wawakilishi, Hoja Binafsi kuhusu Matokeo atarishi katika Sekta ya Uwekezaji wa Viwanda Nchini, siku ya tarehe 01/12/2012 Baraza likiwa katika Kamati, na Mhe. Mgeni Hassan Juma, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar (kati), akiwa na Makatibu Mezani katika upishaji wa vifungu vya Mswaada baada ya majadiliano siku ya tarehe 30/11/2016 Mhe. Rashid Ali Juma, Muwakilishi wa jimbo la Amani na Waziri wa Habari Utamaduni Utalii na Michezo, akichangia Mswada wa Sheria ya Kutunga Sheria ya Usimamizi wa Fedha za Umma na Kuweka Masharti Bora ya Kudhibiti na Kusimamia Fedha za Umma siku ya tarehe 30/11/2016. Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar, Mhe. Dkt Khalid Salum Mohammed akiwasilisha mswada wa Sheria ya Marekebisho ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii ya mwaka 2016 kwa Baraza la Wawakilishi siku ya tarehe 28/11/2016. Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar wakiwa wanaendelea na vikao vya Mkutano wa Nne wa Baraza la Tisa, Mkutano ulioanza tarehe 23/11/2016.

The Zanzibar House of Representatives is one of the two parts forming the Zanzibar Legislative organ. The Zanzibar President on one part and the Representatives on the other part of the House.

Zanzibar together with Mainland Tanzania forms the United Republic of Tanzania. The House of Representatives is legislative body for non Union matters in Zanzibar, while Union matters are dealt with the Parliament of the United Republic of Tanzania.

As a Representative body of the people, the Zanzibar House of Representatives is mandated to oversight the Government of Zanzibar.

Taarifa ya shughuli za Mkutano wa Nne wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Download

Taarifa kwa Umma juu ya Mkutano wa Nne wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Download

Kikao cha Nane 2016-12-02 Download
Hotuba ya Maoni ya Kamati ya kuhusu Mswada wa Sheria ya Kureke bisha Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii N amba 2 ya 2005 Download

Current Events

Mkutano wa Nne wa Baraza la Wawakilishi ukiendelea.

News from the House

 • Mkutano wa Nne wa Baraza la Tisa Wamalizika.

  Mkutano wa Nne wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar umemalizika tarehe 02/12/2012 ambapo Baraza limeakhirishwa hadi tarehe 15/02/2017. Mkutano huo uliofanyika kwa takriban wiki mbili...

 • BARAZA LA WAWAKILISHI LAONGEZA IDADI YA WAJUMBE.

  Baraza la wawakilishi Zanzibar limeongeza idadi ya Wajumbe wake baada ya Spika wa Baraza hilo Mhe. Zubeir Ali Maulid, kumuapisha Mhe. Dkt Sira Ubwa Mamboya tarehe 23/11/2016...

 • Penny Royal kuwakomboa Wananchi - Spika

  Spika wa Baraza la Wawakilishi Mhe.Zubeir Ali Maulid amesema Zanzibar inaelekea kukaa kwenye chati ya ramani ya kimataifa kutokana na kuimarika kwa sekta ya Utalii.

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected