HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar  Mhe. Zubeir Ali Maulid akiwa katika picha ya pamoja na wajumbe wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma Zanzibar walipofika ofisini kwake kwa ajili ya kujitambulisha tarehe 15/11/2017. Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Mhe. Zubeir Ali Maulid, akiwa katika picha ya pamoja na Wajumbe wapya wa Tume ya Utumishi ya Baraza, chini ya Mwenyekiti wake Bw. Idrissa Kheir Juma, mapema tarehe 11/10/2017. Mhe. Spika ameunda Tume  hiyo mpya baada ya ile ya zamani kumaliza muda wake. Mhe. Yussuf Hassan Iddi, Mwenyekiti wa Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar akiwasilisha Maoni ya Kamati yake kuhusu Ripoti ya Utekelezaji wa Maagizo ya Kamati yaliyotolewa kwa Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka 2016/2017 siku ya tarehe 10/10/2017 Waziri wa Fedha na Mipango Mhe. Dkt. Khalid Salum Mohammed akiwasilisha Ripoti ya Utekelezaji wa Maagizo ya Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo, yaliyotolewa kwa Wizara yake kwa mwaka 2016/2017, mbele ya Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar,  siku ya tarehe 10/10/2017 Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mhe. Issa Haji Ussi, akijibu Hoja za Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi zilizotokana na Uwasilishaji wake wa Ripoti ya Utekelezaji wa Maagizo ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kwa mwaka 2016/2017 siku ya tarehe 02/10/2017

The Zanzibar House of Representatives is one of the two parts forming the Zanzibar Legislative organ. The Zanzibar President on one part and the Representatives on the other part of the House.

Zanzibar together with Mainland Tanzania forms the United Republic of Tanzania. The House of Representatives is legislative body for non Union matters in Zanzibar, while Union matters are dealt with the Parliament of the United Republic of Tanzania.

As a Representative body of the people, the Zanzibar House of Representatives is mandated to oversight the Government of Zanzibar.

Taarifa ya shughuli za Mkutano wa Saba wa Baraza la Tisa la Wawakilishi, unaotarajiwa kuanza siku ya Jumatano tarehe 27 Septemba, 2017 Download

Ratiba ya Mkutano wa Saba wa Baraza la Tisa la Wawakilishi. Download

Kikao cha Kumi na Mbili 2017-10-12 Download
//
Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Wizara ya Fedha na Mipango. Download

Current Events

Kumalizika kwa Mkutano wa Saba wa Baraza la Tisa la Wawakilishi.

News from the House

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected