HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Mwenyekiti wa kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo ya Baraza la Wawakilishi mhe Mihayo Juma Nhunga akitoa maoni ya kamati  kwa Watendaji wa wizara ya nchi afisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za mitaa na idara maalum za SMZ kisiwani Pemba kuhusu mambo mbali mbali waliyoyabaini katika ziara yao walioifanya katika mabaraza ya mji Mkoani, Wete na Chake chake. Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar akisoma hotuba ya kuakhirisha mkutano wa Nne wa Baraza la Kumi la Wawakilishi . Baraza la Wawakilishi limeakhirishwa hadi siku ya Jumatano tarehe 15 Disemba 2021 saa tatu kamili asubuhi. Naibu Spika Baraza la Wawakilishi Zanzibar Mhe Mgeni Hassan Juma akipokea zawadi kutoka kwa Amiri wa jumuiya ya kuhifadhisha Quran kanda ya Fuoni maalim Haji Sheha Ngwali mara baada ya kufanya mazungumzo kuhusu mambo mbali mbali yanayoihusu jumuiya hiyo. Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Mhe Zubeir Ali Maulid akizungumza na Mkurugenzi  mpya wa Shirika la ndege la uturuki tawi la Tanzania  Alp Yavuzeser wakati alipofika Ofisini kwake chukwani kwa ajili ya kumsalimia na kujitambulisha. Mwanasheria Mkuu wa Serikali Dr Mwinyi Talib Haji akichangia Mswada wa Sheria ya kuanzishwa Ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar na kuweka usimamizi mzuri wa shughuli za Kiislamu Zanzibar.

The Zanzibar House of Representatives is one of the two parts forming the Zanzibar Legislative organ. The Zanzibar President on one part and the Representatives on the other part of the House.

Zanzibar together with Mainland Tanzania forms the United Republic of Tanzania. The House of Representatives is legislative body for non Union matters in Zanzibar, while Union matters are dealt with the Parliament of the United Republic of Tanzania.

As a Representative body of the people, the Zanzibar House of Representatives is mandated to oversight the Government of Zanzibar.

Taarifa ya shughuli za Mkutano wa Nne wa Baraza la Kumi la Wawakilishi 2021-09-06 Download
Kikao cha Nane 2021-09-17 Download
Hotuba ya Kuwasilisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Kazi za Kawaida na Maendeleo ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa Mwaka 2021/2022 Download
Taarifa ya uchunguzi ya Kamati ya Maadili na kinga za Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kuhusu malalamiko ya Dkt. Hassan Rashid Ali dhidi ya Mhe. Ali Suleiman Ameir Download

Events

Shughuli za Mkutano wa Nne wa Baraza la Kumi la Wawakilishi.

News from the House

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected