HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid akimuapisha Mheshimiwa Ahmada Yahya Abdulwakil kuwa Mjumbe mpya wa Baraza la Wawakilishi aliyeteuliwa na Mheshimiwa Rais hivi Karibuni. Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid akiingia katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi kwa akili ya kuanza kuongoza Kikao cha kwanza cha Mkutano wa Sita wa Baraza la Tisa ambacho kitajadili Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. Katibu wa Baraza la Wawakilishi Ndg. Raya Issa Msellem, akitoa taarifa kwa Vyombo vya Habari katika Afisi ya Baraza la Wawakilishi Chukwani, kuhusu Mkutano wa Sita wa Baraza la Tisa unaotarajiwa kujadili Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2017/2018. Kamati ya Bajeti ikiongozwa na Mhe. Mohammed Said Mohammed (Mwenyekiti), wakisikiliza maoni ya wadau kuhusiana na mwelekeo wa hali ya uchumi na mipango ya maendeleo 2017/2018. Wajumbe wa Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa ya Baaza la Wawakilishi, wakipokea maelezo kutoka kwa mtendaji wa TASAF-Pemba, walipofanya ziara katika moja ya mradi wa ajira za muda ulio chini ya TASAF III, unaotekelezwa na wananchi wa kijiji cha Mjimbini-Pemba siku ya tarehe 11/04/2017.

The Zanzibar House of Representatives is one of the two parts forming the Zanzibar Legislative organ. The Zanzibar President on one part and the Representatives on the other part of the House.

Zanzibar together with Mainland Tanzania forms the United Republic of Tanzania. The House of Representatives is legislative body for non Union matters in Zanzibar, while Union matters are dealt with the Parliament of the United Republic of Tanzania.

As a Representative body of the people, the Zanzibar House of Representatives is mandated to oversight the Government of Zanzibar.

Taarifa ya shughuli za Mkutano wa Sita wa baraza la Tisa la Wawakilishi ambao utajadili Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2017/2018 Download

Ratiba ya Mkutano wa Sita wa baraza la Tisa la Wawakilishi utakaojadili bajeti ya Serikali ya mapinduzi zanzibar kwa mwaka wa fedha 2017/2018. Download

Kikao cha Kumi 2017-05-22 Download
Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto kwa mwaka wa fedha 2017/2018 Download
Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara Ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto kwa mwaka wa fedha 2017/2018 Download

Current Events

Kuanza kwa Mkutano wa Sita wa Baraza la Tisa la Wawakilishi.

News from the House

 • BLW lapata Mjumbe Mpya.

  Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid amemuapisha Ndugu Ahmada Yahya Abdulwakil kuwa Mjumbe wa Baraza la Wawakilishi na kufanya Baraza hilo kuwa na idadi ya wajumbe 87...

 • Mkutano wa Sita wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Waanza

  Mkutano wa Sita wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Zanzibar umeanza siku ya Jumatano tarehe 10 Mei, 2017, ambapo Makamo wa Pili wa Rais Mhe Balozi Seif Ali Iddi amewasilisha Bajeti ya Ofisi yake.

 • Spika wa Baraza la Wawakilishi ziarani nhini Cuba

  Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid amesema kuwa uhusiano uliopo baina ya Zanzibar na Cuba ni uhusiano wa kidugu ambao umedumu kwa muda mrefu na unahitaji juhudi za hali...

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected