HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Kamati ya Bajeti ikiongozwa na Mhe. Mohammed Said Mohammed (Mwenyekiti), wakisikiliza maoni ya wadau kuhusiana na  mwelekeo wa hali ya uchumi na mipango ya maendeleo 2017/2018. Wajumbe wa Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa ya Baaza la Wawakilishi, wakipokea maelezo kutoka kwa mtendaji wa TASAF-Pemba, walipofanya ziara katika moja ya mradi wa ajira za muda ulio chini ya TASAF III, unaotekelezwa na wananchi wa kijiji cha Mjimbini-Pemba siku ya tarehe 11/04/2017. Mwenyekiti wa Kamati ya Bajeti ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mhe. Mohammed Said Mohammed (wa pili kushoto) wakikutana na Kamati ya Bajeti ya Bunge la Jamhuri ya Muungano Mjini Dodoma. Kuliani kwake ni Mhe. Andrew Chenge ambae ni  Kaimu Mwenyekiti wa kamati hiyo ya Bunge. Kamati ya Bajeti ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar, wakiwa kazini dodoma  wakikutana na Kamati ya Bajeti ya Bunge la Jamhuri ya Muungano katika  kubadilishana uzoefu tarehe 11/04/2017. Mwenyekiti wa Kamati ya Kusimamia ofisi za Viongozi Wakuu wa kitaifa ya Baraza la Wawakilishi, mhe. Omar Seif Abeid, akiongozana na wajumbe wengine wa Kamati hiyo wakipokea maelezo kutoka kwa watendaji wa mradi wa tasaf walipoganya ziara katika zoezi la utoaji fedha kwa kaya masikini katika jimbo la mwera tarehe 05/04/2017

The Zanzibar House of Representatives is one of the two parts forming the Zanzibar Legislative organ. The Zanzibar President on one part and the Representatives on the other part of the House.

Zanzibar together with Mainland Tanzania forms the United Republic of Tanzania. The House of Representatives is legislative body for non Union matters in Zanzibar, while Union matters are dealt with the Parliament of the United Republic of Tanzania.

As a Representative body of the people, the Zanzibar House of Representatives is mandated to oversight the Government of Zanzibar.

Hoja ya mjumbe kuhusu ongezeko la uingizaji na utumiaji wa madawa ya kulevya Zanzibar. Download

Hoja ya mjumbe kuhusu uimarishaji wa mfumo mzima wa kisheria unaohusiana na uendeshaji wa kesi za udhalilishaji wa wanawake na watoto, Zanzibar. Download

Kikao cha Kumi na Tatu 2017-03-03 Download

Waraka wa Mswaada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Uchaguzi Download

Waraka wa Mswaada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Nembo ya Taifa Download

Muhtasari wa ripoti ya Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi ya Baraza la Wawakilishi, katika kufuatilia utendaji wa shughuli za serikali kwa mwaka wa fedha 2016/2017 Download

Current Events

Muendelezo wa kazi za Kamati za kudumu za Baraza la Wawakilishi.

News from the House

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected